Miesto medžių kirtimas yra politika?

Savivaldybės vadovų nuomone, šitaip išsakyta pozicija yra anarchija... „S.S.S. Šilutės medžiai“ nuotrauka.

Tradiciškai paskutinį mėnesio ketvirtadienį, gegužės 31 dieną, vyko Šilutės rajono savivaldybės Tarybos posėdis. Iš kitų, visų pirma, jis išsiskyrė tuo, kad jam pirmininkavo ne Šilutės meras Vytautas Laurinaitis, o mero pavaduotojas Algis Bekeris. Antra – jis buvo gan trumpas. Ir jei ne opozicijos pasiūlymas Tarybai, tai iš vis posėdis būtų trukęs rekordiškai trumpai, nes darbotvarkėje suplanuoti 23 sprendimai buvo priimti vos per 28 minutes. O kiek daugiau nei trečdaliu jis prailgėjo aptariant visuomenėje nemenką rezonansą sukėlusį istorinės Šilutės dalies – Lietuvininkų ir Tilžės gatvių – gatvių rekonstrukcijos projektą, kurios metu numatyta iškirsti nemažai iš kitų miestų Šilutę išskiriančių medžių. 

Talpi darbotvarkė

Iš viso išspręsti 23, kaip minėta, klausimai. Tradiciškai, tiesioginės įtakos Šilutės rajono savivaldybės gyventojams beveik visi didesnės įtakos neturės, nes dauguma – tai formalūs, procedūriniai sprendimai. Pavyzdžiui, taip buvo patikslintas Strateginis 2018-2020 metų veiklos Savivaldybės planas. Nuo šiol numatyta galimybė „Tenkinti socialinių paslaugų poreikį mokant Pagalbos pinigus“, arba investicijų pritraukimo programa papildyta stadiono sutvarkymu. Kitu sprendimu pavesta Šilutės socialinių paslaugų centrui vykdyti globos centro funkcijas. Priimta nauja Lietuvininkų vilties premijos redakcija. Be kai kurių punktų patikslinimo – premija nuo 888 eurų padidinta iki 1000. Priimtas sprendimas ir dėl Švėkšnos sinagogos – pritarta projekto „Švėkšnos sinagogos kapitalinis remontas su pastato paskirties keitimu į kultūrinę“ įgyvendinimui. Turint šį sprendimą bus teikiamas projektas vienam iš Europos sąjungos fondų. O gavus paramą pastatas bus kapitališkai sutvarkytas ir pritaikytas kultūrinėms paslaugoms. Taip pat Taryba patvirtino nusidėvėjusio turto nurašymą bei jo pardavimą. Pritarta Savivaldybės dalyvavimui keletoje projektų. Įdomu, kad vienu jų bus mezgami draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai su Baltarusijos Ašmenos savivaldybe – plėsis ryšiai į Rytus. Tačiau vienas Tarybos sprendimas vis tik buvo įdomus – juo grįžta beveik į kadencijos pradžios situaciją.

Atgal į 2016 metus   

Trumpai – šiuo sprendimu buvo atsisakyta Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo, prijungiant jį prie Šilutės ligoninės. Šį sprendimą pristačius Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto pirmininkui Tomui Budrikiu, opozicijos lyderė Sandra Tamašauskienė priminė, kad opozicija nuo pat pradžių priešinosi šitai reorganizacijai ir ne kartą nurodė argumentus, kodėl tai daryti netikslinga. Politikė retoriškai klausė: „ką turime – supriešinta bendruomenė, išvaistyti teismuose pinigai ir žmonių nepasitikėjimas Taryba, kad nesitariama su jais“. Kaip ir buvo galima tikėtis – šis posūkio į 2016 metus sprendimas buvo priimtas be opozicijos balsų.

Tarybos opozicijos siūlymas

O galėjusį būti trumpu Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdį užbaigė ir jį gerokai prailgino opozicijos siūlymas Tarybai. Dar prieš jam prasidedant buvo pasiūlyta visiems Tarybos nariams pasirašyti jų parengtą pareiškimą „dėl želdinių tvarkymo centrinėse gatvėse projekto“. Juo sakoma, kad tarybos nariai pritaria ir remia želdinių tvarkymo projektą, tačiau reikalauja, kad būtų paisoma ne tik vieno žmogaus – arboristo Renaldo Žilinsko atliktos ekspertizės, bet ir jo pastabų po jungtinės dendrologų – mokslininkų komisijos. Tame pareiškime išvardinti ir galimi darbai, maksimaliai išsaugant Šilutės medžius, tarp kurių yra numatyta apie numatomus darbus informuojant visuomenę. Šį pareiškimą komentavo S.Tamašauskienė, sakydama jog „reikėtų vieną kartą baigti susipriešinimą, susivienytume ir pasakytumėme, kad viskas vyktų pagal taisykles. Suinteresuoti visuomenės nariai esame visi. Neišskiriame jokių organizacijų“. Ir baigė savo kvietimą „neišsakius bendros nuomonės, šis pareiškimas bus teikiamas Tarybai opozicijos vardu“.

Direktoriaus pozicija

Po kai kurių politikų replikų „kas tie visuomenininkai, kam jie atstovauja?“ buvo pasiūlyta esamą situaciją paaiškinti Savivaldybės administracijos direktoriui Sigitui Šepučiui. Jis kalbėjo, kad administracija ir tikėjosi, kad bus pasipriešinimas, nes parengtas projektas apima didelę dalį miesto centrinės dalies medžių, kurie inventorizuoti, kaip blogos kokybės. Direktorius sakė, kad vyko susitikimas ir pokalbis su visuomenės atstovais, kurie pasivadinę „S.O.S. Šilutės medžiai“. Tuomet buvo sutarta, kad jie pasikvies specialistus, kurie padarys dar vieną ekspertizę visuomeniniais pagrindais. S.Šeputis sakė, kad tokia komisija buvo, tačiau savivaldybė akto negavo. Sulaukė tik sakymo, kad aktas bus, kai už tai bus sumokėta 2800 eurų. Tačiau Savivaldybė taip elgtis negali – vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu. Po to buvo paskelbtas medžių akustinei ekspertizei atlikti viešasis pirkimas. Tačiau laimėtojas iš Kauno, neatlaikęs miesto žmonių spaudimo ir neatlikęs darbo, po savaitės išvažiavo. Šiuo metu, kalbėjo direktorius, planuojama susitikti su Kauno Aleksandro Stulginskio universiteto vadovybe, kad skirtų mokslininkus tokiai ekspertizei atlikti. S.Šeputis tikis, kad bus viskas padaryta taip, kad galų gale visi turės būti patenkinti.

O jau po to ėmėsi Administracijos direktorius ėmė priekaištauti miesto žmonėms „mes pasiryžę tą projektą sutvarkyti su rimtais specialistais. Vyksta karas – pažiūrėkit, kaip jie ėjo eisenoje. Tai jau mitingas buvo. Jų – medžių mitingas. Ir visas šakas, visus medžius atnešė prie savivaldybės ir padėjo. Kas tai yra? Tai kažkas  nenormalus demokratinėje visuomenėje. Čia ne demokratija – čia anarchija… Taigi, reikia truputėlį laiko – ne pats laikas juos kirsti, ne pats laikas genėti. Per porą mėnesių susitvarkysim tuo darbus, kad turėtumėm tokią ekspertizę, kad negalėtų paimti ir priekaištauti, kad gulsim po medžiais, neleisim kirsti… Kai bus tokia ekspertizė – po medžiais nesiguls. Bus atverti medžiai, bus statybos aikštelė, šalia stovės policininkas – niekas negalės įeiti“ – baigė kalbą S.Šeputis.

Mero pavaduotojo pozicija

Posėdžiui pirmininkavęs mero pavaduotojas A.Bekeris taip pat pasisakė. „Šita visa veikla tikrai politizuota nuo pat pradžių, ir, turbūt, visi pagal nutylėjimą žinome pavardes, kas už jų stovi. Pasidomėkit. Arba jūs tikrai žinote ir nenorite pasakyti… Aš nenoriu… Tai jūs pasidomėkite – čia jums bus tiriamoji užduotis. Aš tikrai nebandysiu juos įvardinti. Tas eina į visas sritis. Ir tie patys asmenys dalyvauja visur – autobusų parkas, Šojaus parkas. Žinot, kad autobusų parke yra 12 institucijų skundų. Jau <…> asmeniškai <…> Telšių vyskupas pareiškė man užuojautą. Aš nejuokauju – iš tikrųjų buvo. Ir kitos institucijos su kuriomis tenka bendrauti – jos į mumis žiūri, kaip kažkada meras po mero… Mes pasirinkom kitą iššūkį, ir mes tokiu būdu save parodom. Šojaus parkas – sukeltas triukšmas, kad ten didžiausi dalykai, barbariški veiksmai, ir iš kolegų girdėjau, tokių pasakymų… Užvakar, man atrodo, buvo iš Klaipėdos KPD (Kultūros paveldo departamento – aut.p.) buvo atvažiavusi ir vedėja. Mes pavaikščiojom po tą parką – tos šaknys, kurios yra nukirstos, kurios parodytos kaip barbariškai pasielgta… Niekas nepakėlė galvos, šitie medžių mylėtojai, koks tai yra medis – tai yra invazinis – parkų kenkėjas medis. Nueikit jūs patys, pažiūrėkit į viršų, ką jisai padarė greta stovintiems ąžuolams ir beržams. Jis juos nuplikino – jie pusiau be šakų. Tai ne parkinis medis. Tai dar kartą patvirtinu, kad tai tikrai yra politizuota. Ir dar labai abejoju ar padarius dar vieną žingsnį į aukštesnio lygio ekspertizę, ar to pakaks – tikslas yra kitas – tikslas yra sugriauti projektus. Ir tą jūs, jeigu ne šiandieną, jūs vėliau tą tikrai pripažinsit ir pamatysit. Aš džiaugiuosi, kad tų griovėjų asmeninių tokių nesėdi už šito stalo. Jie veikia nuo partijų, partijų nariai, bet jie veikia iš išorės. Ačiū Dievui, kad už stalo tokių sėdinčių nėra“.

Posėdis baigėsi S.Tamašauskienės apgailestavimu, jog nesulaukta bendro pritarimo. Nes visi opozicijos nariai, išskyrus Joną Jatautą, pasirašė šį dokumentą.

Opozicijos siūlymas ir mintys jame nuo 30:28 minutės.   

3 Comments on "Miesto medžių kirtimas yra politika?"

 1. Nevietinis | 2018-06-07 at 12:13 |

  Įdomu: pasirodo, apkapojus medžių šaknis ir vicemerui pakėlus galvą aukštyn, galima nustatyti, kad pastarieji yra invaziniai. Taip, čia politika!

 2. Pagal nutylėjimą - | 2018-06-08 at 00:27 |

  laikino kovotojo su invaziniais Kenkėjais-Plikytojais irgi invaziniais Barbarais-Vandalais
  invazinė vaza ledo aureolėje – tikrai respektabili. Ori 3D instaliacija, beAbeBejo, begalo papuoštų Šilutės H.Š. Mauziejaus Freskų salę.
  Laikinam!
  ;-8

 3. V. Kudirka LIETUVOS TILTO ATSIMINIMAI Liepos m[ėn]. 1896 m. | 2018-06-11 at 14:31 |

  Kitame atsitikime Baran Rylosujev beveik da geriau atsižymino. Mieste slampinėja pakampėmis
  vienas išėjęs iš proto amatininkas. Nieko nešneka ir bėga nuo žmonių. Kartais išeina į laukus ir
  persodinėja akmenukus iš vienos vietos į kitą arba rankioja, žoleles. Vieną dieną, apie pietus, pamatė
  sumišėlį abješčikas ir davė gandą. Ugi žiūriu – Baran Rylosujev su keliais raiteliais lekia tarytum akis
  išdegęs. Sumišėlį, nė nebandžiusį bėgt, apsupo septyni abješčikai. Kad apicierui būtų lengviau prieit
  ir iškratyti, vienas abješčikas sudavė porą kartų su karabino kulbe sumišėliui į galvą. Tas apsvaigęs
  parvirto. Tada Baran Rylosujev prišoko prie gulinčiojo kišenių ir ištraukė pundelį popierėlių. „Veskite!“
  – paliepė, sėsdamas ant arklio. Ir taip kaip stovėjo visi traukė į miestą ant kordono. O ten jau buvo
  prisirinkę daug žmonių pažiūrėti, ką sugavo. Prisiartina prie kordono, o žmonės ima garsiai juoktis.
  Sėdintis ant prieangės apicieras taipgi šypsosi.
  – Kam jūs tą žmogų suėmėte? juk jis sumišusios galvos.
  – Su popiera, – atrėmė trumpai Baran Rylosujev, žengdamas ant prieangės ir paduodamas
  pundelį.
  Žiūri – vienos tik suterštos įvairaus marginio popierėlės, į kurias vynioja cukrelius.
  – ???
  – !!!
  Sumišėlį paleido, popieras išmetė lauk, o abješčikui, kuris pirmiausiai padavė gandą, apdaužė
  žandus.
  Nuo tos dienos Baran Rylosujev tapo pramintas: Bumažnyj oficer (Popierinis apicieras).
  Garbė užsipelniusiems!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*