Apie atlygį tarybos nariams ir už ką meras apskundė S.Tamašauskienę

Ketvirtadienį vykusiame Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje be kitų priimtų sprendimų buvo naujai patvirtinta keletos Tarybos darbo reglamento straipsnių redakcija. Didesnę politikų reakciją galėjo sukelti 124 straipsnio svarstymas. Jame kalbama apie finansinę kompensaciją politikams už patirtas išlaidas vykdant tarybos nario darbą. Tačiau šiuokart visi – politinė dauguma ir opozicija – buvo vieningi: kompensacijų sąrašas buvo praplėstas. Be to, prabilta ir apie galima atlygį politikams už darbą, išvengiant įvairių schemų bei kombinacijų. 

Šis 20-tasi VIII kadencijos tarybos posėdis pasižymėjo ramybe ir greitu darbu. Tiesa, tik iki tos vietos, kur baigėsi komitetuose aptarti dalykai. Tarybos narių pasisakymus nuo tol pradėjo Jonas Jatautas, Etikos komisijos pirmininkas. Posėdžio išvakarėse jis tarybos nariams išplatino savo pamąstymus, kuriuose, remdamasis kaimyninių savivaldybių reglamentų pavyzdžiais, jis pasiūlė į Šilutės Tarybos darbo reglamento 124 straipsnį įtraukti papildymą. Jame sakoma, jog tarybos nariai ne tik pateikia kompensacijai gauti finansinius dokumentus, bet ir ataskaitą, kaip juo išleido. Tad ėmus svartyti šį sprendimo projektą, jis pasidomėjo, ar atsižvelgta į jo siūlymus. Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis paaiškino, kad siūlydamas J.Jatautas nesilaikė reglamento nuostatos, kad visa tai turi būti pateikta iki komitetų posėdžių, kad būtų galima dėl siūlymų padiskutuoti ir juos aptarti.

Išgirdęs, matyt, tai ko ir tikėjosi, Etikos komisijos pirmininkas sakėsi nematantis tame problemos, jei šiuokart sprendimas nebus papildytas. J.Jatautas pastebėjo, kad iškelta situacija apie tarybos nario veiklos kompensavimą jau yra nemažai diskutuojama ir didesnės dalies politikų jau suvokiama. Pirmininkas pasidžiaugė, kad Etikos komisijos posėdžiai, atidėjus į šalį partiškumus, vyksta objektyviai gilinantis į situaciją. O būsimuose posėdžiuose ir toliau bus bandoma kritiškai vertinti politikų patiriamas išlaidas, po ko gali sekti ir kiti komisijos siūlymai tarybai.

001

J.Jatautas tarybos Etikos komisijos pirmininkas.

J.Jatautas toliau kalbėjo: „Antras dalykas, dėl kurio norėčiau pasinaudoti tarybos tribūna, tai, kad įstatymo leidėjas nustatė labai žemą tarybos nario atlygį. Bet mes apie tai žinojome eidami į rinkimus. Diskusijose šiuo klausimu iškildavo nuolat, kad reikia kompensuoti savo menką atlyginimą. Aš, kaip Etikos komisijos pirmininkas, atstovaudamas šią komisiją, turiu pabrėžti – čia turėtų veikti Savivaldybių asociacija su ponia Žakaitiene priešakyje. Tai aktualu visos Lietuvos tarybų nariams. Tai būtų visiškai logiška kreiptis į asociaciją šiuo klausimu. Kad nereikėtų žaisti kombinacijomis, kaip pasigerinti savo situaciją“.

Po to, išsiaiškinus, kad iš politikams kompensuojamų dalykų sąrašo Vyriausybės atstovės siūlymu išbrauktos gėlės ir knygos, vyko balsavimas. Iš 23 posėdyje dalyvavusių tarybos narių 21 pritarė tarybos darbo reglamento pataisoms su 124 straipsniui, o du – Arvydas Jakas ir Zigmantas Jaunius – susilaikė. Tad nuo šiol tarybos nariams, pateikus nustatytos formos finansinius dokumentus, kompensacija galės būti išmokėta už telefonų nuomą, telefoninius pokalbius, interneto paslaugas, už pašto prekes ir paslaugas, kompiuterinės technikos nuomą, techninę priežiūrą, remontą, eksploatavimą. O taip pat ir už tarybos nario veiklai naudojamos transporto priemonės eksploatavimą, techninį aptarnavimą, remontą bei už veiklai įgyjamas kanceliarines prekes.

Dar kartą apie atlygį, gal kiek ir juokais, užsiminė Šilutės rajono meras V.Laurinaitis, kai tarybos sekretorius Andrius Jurkus pristatė tarybai sprendimo projektą, kuriame buvo numatytas 2017 metų pirmojo pusmečio tarybos darbo planas. Žvilgtelėjęs į jį, meras tarstelėjo „taip, planas didelis – atlygis mažas“. Jis iš ties didelis, o Vaidas Pavilonis pasiūlė jį dar padidinti, įtraukus savivaldybės valdomų įmonių – „Šilutės vandenų“, „Šilutės šilumos tinklų“ bei „Šilutės autobusų parko“ – vidaus veiklos finansinių sąnaudų, be mokos fondo, ataskaitų patekimą politikams.

Naujai (vietoje mirusio Algirdo Balčyčio) į Tarybą grįžęs jos senbuvis Alfonsas Vanagas, įsijungęs į Kontrolės komiteto veiklą, norėjo, kad būtų pasigilinta į problemas susijusias su atliekų tvarkymu. Jis atkreipė dėmesį į dvi iš jų: atliekas surenka ir į sąvartyną veža tas pats vežėjas, nors jau prieš šešerius metus turėjo būti naujas šios paslaugos teikėjo konkursas. Kita problema – vyksta rūšiavimas, atliekų mažėja, o kaina nesikeičia.

Pareiškimai  

Apsvarsčius visus 32 darbotvarkės klausimus ir priėmus sprendimus, du politikai dar prieš posėdį buvo pareiškę norą perskaityti pareiškimus. Tai buvo Sandra Tamašauskienė ir, daug kam šiek tiek netikėtai, meras V.Laurinaitis. Žodžio teisę galantiškai iš mero gavusi pirmoji, tarybos narė pasisakė ne vienu, o trimis klausimais. Pirmasis – S.Tamašauskienė dar kartą Tarybos ir mero paklausė, kaip 2018 metais Šilutėje yra planuojama minėti Lietuvos valstybės 100-metį. Ji pasiūlė sudaryti specialią darbo grupę ir padėti rengtis šiai šventei. Buvo sutarta, kad iki vasario mėnesio tarybos posėdžio tokia darbo grupė bus sudaryta.

002

Tarybos narė S.Tamašauskienė.

Po to S.Tamašauskienė iškėlė verslininkams nesenai kilusius sunkumus. Jie radosi po to, kai taryba priėmė sprendimą apmokestinti paviršinių (lietaus) nuotėkų tvarkymą. 46 verslininkai kreipėsi su pareiškimu, kuriuo jie nesutinka su priimtu sprendimu apmokestinti paviršinių nuotėkų tvarkymą. Politikė, opozicijos vardu, paprašė merą sukvieti juos ir kuo aiškiau bei skaidriau išaiškinti visą tai. Į tai meras, kaip yra įpratęs, tuojau pat ir atsakė, paaiškinęs, kad jis kalbėjosi su kai kuriais šį kreipimąsi pasirašiusiais verslininkais. Jis pasiūlė jiems pradžioje susitikti su „Šilutės vandenų“ atstovais ir pasitikslinti duomenis – stogų bei aikštelių plotą. Anot mero, tokiu būdu mokesčiai ne vienam yra sumažėję. Be to, V.Laurinaitis sakė, jog planuoja kreiptis Seimo narius, kad būtų pakeista lietaus nuotėkų tvarkymo skaičiavimo formulė, kas yra reguliuojama iš Vilniaus. Į diskusiją įsiterpė ir Steponas Kazlauskas, kuris, padėkojęs S.Tamašauskienei už problemos iškėlimą, pastebėjo, kad jo žiniomis, skaičiavimai kol kas yra tik rekomendacinio pobūdžio. A.Vanagas labai stebėjosi šitais mokesčiais, kai lietaus tvarkymas kainuoja keletą kartų daugiau nei geriamas vanduo. A.Jakas iš vis pasiūlė atšaukti sprendimą apmokestinti lietaus nuotėkų tvarkymą. Išsiplieskusią diskusiją sustabdė meras, sakydamas, kad yra iškelta problema ir ji bus nagrinėjama.

Paskutiniu savo kreipimusi S.Tamašauskienė pasisakė dėl Šilutės pirminio sveikatos priežiūros centro (PSPC) prijungimo prie Šilutės ligoninės proceso. Jis jau daugiau kaip metai laiko stringa, sulaukus PSPC darbuotojų pasipriešinimo, o pats sujungimas skundžiamas teismuose. Politikė kreipėsi į Šilutės merą, kad nors sprendimas ir apskųstas Aukščiausiam Lietuvos administraciniam teismui, o apie 80 procentų darbuotojų yra pasirašę po nepritarimo peticija, vis vien vyksta susitikimai bei vyko pokalbiai su kai kuriais PSPC darbuotojais. Be to, anot S.Tamašauskienės, pradėtos kalbos apie įstaigos privatizavimą. Šiuo pasakymu politikė lyg žibalo į ugnį įpylė. Juo labiau, kad šios savaitės pradžioje ji žiniasklaidoje buvo išplatinusi savo pasisakymą dėl PSPC reikalų, kuriame ji nevienareikšmiškai pasisakė šiuo klausimu. Meras, į kalbas apie galimą įstaigos privatizavimą, atrėžė, kad susitikimo su darbuotojais metu, kurį jis įvardino kaip balaganą, buvo pamąstymas „jei netinka sujungimas, gal privatizacija? O jūs tai įvardinot kaip privatizaciją“. O kalbamasi iš ties su tais, kurie, anot mero, „įstaigai uždirba pinigus“. Į diskusiją įsijungė Z.Jaunius, S.Kazlauskas, tačiau meras V.Laurinaitis ją nutraukė ir be įžangos pradėjo savo pareiškimą.

Jis buvo susijęs su tik ką pasisakiusia tarybos nare. Meras sakė, kad savaitės pradžioje žiniasklaidoje pasirodė du Šilutės ligoninę juodinantys straipsniai. Vienas jų parengtas jaunos politikės, dėl to ir žiūri į jį atlaidžiau, juolab, kad jame tik „kliedesių rinkinys“. Tačiau politikoje dalyvaujančios S.Tamašauskienės viešus pamąstymus vertina kaip neteisingus ir politiškai neetiškus. Juose, anot mero, ji neigiamai kalba apie ligoninę, prie kurios ir norima jungti Šilutės PSPC. Todėl jis kreipiasi į tarybos Etikos komisiją, kad įvertintų minėtus S.Tamašauskienės pasisakymus.

Post scriptum

Penktadienį Šilutės rajono meras V.Laurinaitis žiniasklaidai išplatino pareiškimą, kuriame jis paaiškina savo poziciją bei išsklaido žiniasklaidoje dviejų politikių paskelbtuose straipsniuose išsakytas mintis dėl sąmokslo teorijų. Mero pareiškimas čia.

Taip pat vakar Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys, Etikos komisijos pirmininkas J.Jatautas taip pat pateikė savo pasiūlymą dėl Tarybos reglamento 124 straipsnio papildymo.

J.Jatauto siūlymas:
„Tarybos narys savivaldybės administracijos centralizuotos buhalterijos skyriui pateikia užpildytą „Išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitą“ (Priedas 1) ir išlaidas patvirtinančius finansinius dokumentus, atitinkančius Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams. Tarybos narys asmeniškai atsako už „Išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, ataskaitoje“ pateiktų duomenų tikslumą ir pagrįstumą. Tarybos nario gautų išmokų atitikimą paskirčiai, kontroliuoja savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už buhalterinės apskaitos vedimą ir savivaldybės kontrolierius“.

Priedas Nr. 1

Eil. nr. Viešo renginio, paskelbto tinklalapyje, facebook’e ar spaudoje, pavadinimas Renginio vieta Renginio data Maršrutas Nuvažiuota km Patirtos išlaidos Pateikti finansiniai dokumentai

Komentarų nėra, būk pirmas. "Apie atlygį tarybos nariams ir už ką meras apskundė S.Tamašauskienę"

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas


*