Dailininkas nuo Juknaičių Horst Skodlerrak

Siūlome trumpą pažintį su Klaipėdos krašte gimusiu dailininku Horst Skodlerrak. Praėjusio amžiau viduryje, kaip ir daugelis šio krašto žmonių, jis ne savo noru turėjo palikti gimtinę, buvo blaškomas likimo ir negandų. Savo gyvenimo kelią H.Skodlerrak baigė Liubeke. Nedaug turime žinių apie jo asmeninį gyvenimą, darbą bei kūrybą. Tad čia pateikta tai, ką pavyko surinkti po kruopelytę. Rašinys iš ciklo „Nauja – gerai užmiršta sena“. 

skodlerrak-2Hors Skodlerrak gimė 1920 m. Juknaičiuose. Jo laiminga vaikystė prabėgo puikiame, pušynais ir pievomis kvepiančiame Juknaičių kaime, tarp Mineikių tyrlaukių ir smėlio kalnų… Būdamas dar mažas mėgo piešti. Motinos nepaliaujami draudimai buvo veltui – baltos nosinės ir baldai vaikų kambaryje buvo išgražinti būsimo dailininko potepiais…

Kiek yra žinoma, mokėsi Karaliaučiaus Dailės akademijoje, su jos profesoriumi Alfredu Partikeliu lankėsi Kuršių Nerijoje ir piešė eskizus.

Antrasis pasaulinis karas nutraukė visas svajones, teko palikti gimtuosius namus. Karo verpetai įtraukia jį – sunki kareivio duona, tėvynės ilgesys. Vėliau, po karo, su žmona ir dukromis apsigyveno Vokietijoje, Travemiundėje. Gyvenimą pradeda iš naujo – daug dirba ir tapo. Tai buvo įvertinta – dailininkas buvo daugkartinių premijų laureatas: Bremeno „Bottcherstrasse“ dailės premija (Bremeno meno premija, arba vadinamoji Bremeno Bottcherstrasse gatvės premija, įsteigta 1954 m. Bremeno miesto dailininkų. Ji teikiama kas dveji metai vokiečių dailininkams – aut.p.), Norvegijos valstybinė stipendija, „Vila – Romana“ premija (ši premija  įsteigta 1905 m. ir yra seniausiai galiojant Vokietijoje premija. Kiekvienais metais trys – penki gabūs vaizduojamojo meno mokytojai arba dailininkai  galėjo nemokamai šviestis ar viloje apsistoti Florencijoje ir ten esančia ateljė naudotis – aut.), dailininko Lovis – Corinth, o premija. Dailininkas buvo Massimo vilos Romoje garbės svečias, 1964 m. Klaipėdos krašto garbės docentas, 1987 – Garbės profesorius aukštesnioje profesinėje mokykloje. Paskutiniaisiais gyvenimo metais dirbo Kylio specialiojoje profesinėje mokykloje kaip apipavidalintojas.

Horst Skodlerrak, kaip ir visi dailininkai, nuėjo ilgą ir sunkų ieškojimų, atradimų ir nusivylimo kelią. Užsisklendęs savyje, gyveno ramiame name. Atsisakė pagyrimų ir ditirambų savo darbams. Jis suprato, jog reikia laukti – jis grūmėsi su savimi, su savo darbais.

Gyvenimo negandas, problemas galima perteikti paveiksluose. Jie kalba savo kalba apie tai, kas jaudina dailininką. H.Skodlerrak kai kuriuose paveiksluose atsispindėjo Klaipėdos krašto dvasia: spalvos, detalės, formos – lengvos, grakščios ir šviesios. Drobėse susipina natūralizmas ir abstrakcizmas. Dailininkas tarsi žaidė spalvomis, plokštuma ir forma tuo demonstruodamas puikų meno supratimą, derindamas natūralizmą ir tikrovę.

Jo paveiksluose mažų namelių, gatvelių virtinės, džiūstantys žvejų tinklai – tarsi neįprasta scena, kurioje atpažįstamas žmogus, jo buitis. Visiems darbams būdingas miglos motyvas. Kraštovaizdis, gimęs išsvajotame pasaulyje, nėra tradicinis – jis spalvingas ir naivus. Tačiau paveikslo naivumas nėra apgaulė, o menininko asmeninis patyrimas, pasaulėžiūros atspindys.

Tapybos kalba atitinka dailininko autentišką braižą ir verčia žavėtis mažo formato kūriniais. Tai nauja kalba, naujas sakymas to, kas rūpi autoriui, o mes tik stebėtojai ir vertintojai…

Dailininkas mirė 2001 m. spalio mėn. Liubeke. Jo paveikslų motyvai išduoda aistringą troškimą sugrįžti į tėvynę.

Iliustracijos iš ARTNET

Be the first to comment on "Dailininkas nuo Juknaičių Horst Skodlerrak"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*