Baigtas istorinis Sąjūdžio etapas

Penktadienį, vasario 22 dieną, po 30 metų, penkių mėnesių ir 28 dienų į amžiną saugojimo vietą – Šilutės H.Šojaus muziejų – buvo perduotas istorinis dokumentas: 1988 metų rugpjūčio 25 dieną pradėtos rašyti Šilutės sąjūdžio iniciatyvinės grupės vėliau Šilutės sąjūdžio tarybos susirinkimų protokolų knygos. Juos be galo kruopščiai rašė tuometinis šios grupės sekretorius, Šviesaus atminimo matematikos mokytojas Bronius Katilius.      

Jau daug įvairių dokumentų, nuotraukų bei kitko šilutiškiai ir tuometinio Sąjūdžio bei greta jo buvę žmonės perdavė muziejui su šiuo judėjimu susijusius dalykus. Tačiau bene patys svarbiausi (ir reikšmingiausi) dokumentai istorikams iki šiol nebuvo perduoti. Tai jau minėti Šilutės sąjūdžio politinės tarybos posėdžių protokolai. Likimas lėmė, kad jie niekur nedingo ir po šitiekos metų pateko į valstybės globą ir apsaugą.

Būdamas be galo pedantiškas B.Katilius šiuos protokolus rašė į jo turimas kontorines knygas. Tokių – šiandien yra dvi. Antrosios pabaigoje 1994 metų sausio 11 dieną posėdžio sekretorius įrašo paskutinį protokolą. Skaitome, kad jame buvo aptarimas sausio 13 dienos minėjimas. Tą dieną taip pat tartasi ir dėl tolimesnės Sąjūdžio ateities. Tuomet buvo manoma, kad šis 1988 metais gimęs politinis judėjimas galėtų būti lyg ir skėtinė dešiniųjų politinių partijų organizacija. Iš to protokolo matome, kad pasiūlyti kandidatai būti jo pirmininkais atsisakė. Kaip viskas vyko toliau – atsakymo reikėtų ieškoti trečioje protokolų knygoje, nes pabaigoje yra toks įrašas, kad toliau protokolavimas „perkelta į Nr. 3 knygą“ ir taip baigiama „antroji“ knyga. Žinoma, būtų be galo vertinga turėti ir ją, tačiau jos sąjūdiečių akiratyje jau daug metų nebesimato. Tačiau didžiausia tų dviejų protokolų knygų vertybė – kone detaliai (su B.Katiliu būdingu kruopštumu) aprašomi tuomet vykę politiniai įvykiai Šilutėje ir aplink ją. Ypatingai įdomu, kaip Šilutės sąjūdis veikė ir kokius darbus darė iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais.  

Kaip ne kartą yra yra minėjęs tuometinio Šilutės sąjūdžio tarybos pirmininkas Virgilijus Skirkevičius, anuomet jis pyko ant sekretoriaus už tokius ilgus ir kruopščiai rašomus posėdžių protokolus, kurie labiau priminė įvykių aprašymą, o ne įprastus protokolus. Tačiau šiandien tuo tik pasidžiaugti turime, nes juose atsispindi ne tik jų esmė, bet ir vyravusi surinkimų dvasia bei emocijos. Šiandien tai didžiulė vertybė, kuo, ko gero, negali pasigirti kitų Lietuvos rajonų sąjūdžio grupės.              

Didžiulis turtas ir tai, kad tų kelerių metų protokolai yra vienoje vietoje. Tad nuo šiol tai, kas anuomet vyko ir yra tuose dokumentuose aprašyta, yra visų šilutiškių ir ne tik jų – bendras turtas. Perduodami šiuos dokumentus Šilutės sąjūdžio dalyviai linkėjo muziejininkams patyrinėti tą laikotarpį ir parengti tų laikų studiją.  

Šiam protokolų perdavimo muziejui renginio nuotaiką pradžioje sukūrė ketverios kanklininkės iš Šilutės meno mokyklos. Marija, Emilija, Indrė ir Aistė, tik ką grįžusios iš Jono Šimkaus liaudies atlikėjų konkurso Klaipėdoje, kur tapo laureatėmis, pagrojo keletą šiuolaikinių kūrinių. Jie tapo savotiška praeities ir dabarties gyvenimo sąsaja. Renginį vedęs Saulius Sodonis papasakojo apie šių protokolų kelią iki šios muziejui perdavimo minutės. O to kelio būta ir vingiuoto, ir intriguojančio. V.Skirkevičius taip pat muziejui perdavė savo sūnaus Pauliaus Skirkevičiaus rengtą magistrinį darbą, kurį jis parašė remdamasis šiais protokolais studijuodamas politikos mokslus Vilniaus universitete.    

Vėliau įvyko iškilmingas šių protokolų knygų perdavimas Šilutės H.Šojaus muziejui. Ant jo protokolo pasirašė visi atėję į šį perdavimą Šilutės sąjūdžio dalyviai. Jame taip pat pasirašė į šias iškilmes atvykę Šilutės rajono atstovai Atkuriamajame Seime – Egidijus Bičkauskas ir Mečys Laurinkus iš Vilniaus. Po šios ceremonijos prasidėjo atsiminimų vakaras, kurio metu buvo ir dalinamais atsiminimais, ir kalbama apie nūdienos politiką Lietuvoje. Svečiai turėjo ką pasakyti. Tačiau jiems teko ne tik kalbėti, bet ir gana rimtai ginti savo nuomonę, nes Šilutės sąjūdiečiai pasijuto numetę 30 metų naštą ir ėmė ginčytis, kaip ir anais sąjūdžio laikais.

Šilutės H.Šojaus muziejaus nuotraukos. 

Visi-big

2 Comments on "Baigtas istorinis Sąjūdžio etapas"

  1. Arūnas | 2019-02-27 at 09:30 |

    Puikus renginys, gaila, kad dabartinei valdžiai Šilutės sąjūdžio istorija nedomina, ačiū Sauliui Sodoniui, kad viską suorganizavo, dabar ramu dėl protokolų saugumo

  2. Pranas | 2019-02-28 at 04:23 |

    Gerb. Sauliau,
    Pranas Sirtautas buvo Šilutės rajono (ir dar priklausančiu Pagėgiais) mokytojų sąjūdžio pirmininkas. Kodėl jis nebuvo pakviestas.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*