Prasmingą Rambyno kelią primins straipsnių pavadinimų rodyklė

Žurnalo ir laikraščio Rambynas straipsnių pavadinimų rodyklės („Rambynas bibliografijos“) viršelis

Rambyno regioninio parko veiklos trisdešimtmetį pažymėjo esminės įstaigos pertvarkos. Ankstesnių metų įvykius, žmones, jų mintis ir nuveiktus darbus, atradimus ir praradimus primins 31 laikraščio ir 22 žurnalo Rambynas numeriai bei juos apžvelgianti straipsnių pavadinimų rodyklė.

Rambyno regioninio parkas įsteigtas 1992-09-24 d. Veiklą parke organizavusi Rambyno regioninio parko direkcija Bitėnuose veikė 2001 – 2022 metais, o nuo praėjusių metų liepos pirmosios pertvarkyta, prijungus prie naujai įsteigtos Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos. Rusnėje prasidėjo naujasis veiklos tarpsnis.

Lietuvos valstybinių parkų naujienas direkcijos skelbė žinybiniuose laikraščiuose: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko Ladakalnis ir Dzūkijos nacionalinio parko Šalcinis. Rambyno regioninio parko direkcija nuo 2007 m. leido pusmetinį laikraštį Rambynas. 2008–2019 m. bendradarbiavo su to paties pavadinimo žurnalą-almanachą leidusia Pagėgių krašto draugija Sandūra. Nueitą kelią ir leidinio brandą vainikuoja praėjusių metų gruodžio mėnesį išleista „Rambynas straipsnių pavadinimų rodyklė“ arba trumpiau „Rambynas bibliografija“. Pagelbėjamas talkininkų, idėją įgyvendino straipsnių autorius, Rytų Prūsijos krašto kultūros ir gamtotyros praeities žinovas, Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto lektorius ir tyrėjas, biologas Egidijus Bacevičius.

Proginiame leidinyje išskleistas visas penkiolikos Rambynas leidybos metų turinys: išleisti 31 laikraščio ir 22 žurnalų numeriai, po du numerius per metus. 497 straipsnius ir pranešimus visuomenei skelbė Lietuvos, Vokietijos ir Kaliningrado srities autoriai, tikri savo veiklos ir krašto praeities žinovai. Rambynas buvo vieta, kur susitiko ir bendravo Pagėgių krašto praeities vertybes puoselėjantys kraštiečiai ir jų bičiuliai, vyko idėjų mainai ir įgyvendintų tikslų pristatymai. Abiejų leidinių puslapiuose sugulė tapsmo laikotarpio Mažosios Lietuvos politinio ir kultūrinio gyvenimo įvykių atgarsiai, iškilių asmenybių minėjimo sukaktys, skelbtos Mažosios Lietuvos kultūrininkų mintys ir susirūpinimas kultūros būkle ir ateitimi, pristatyti praeities tyrėjų atradimai, nemažai vietos skirta Rambyno regioninio parko kasdienai, nevengiant rupios gyvenimo tikrovės, pristatytos gamtosaugos ir kultūros naujienos, kūrėjų ieškojimai ir pradedančiųjų bandymai. Abiejuose leidiniuose ryški atminties gaivinimo ir tradicijos perdavos gija, šiandiena tapusi vertinga medžiaga Pagėgių krašto ir Mažosios Lietuvos praeičiai ir dabarčiai pažinti.

Tačiau Rambynas turinys pasklidęs žurnaluose, žinutėse internete ir šiandienos skubos skaitytojui sunkiai pasiekiamas: reikia nemažo atkaklumo ir pastangų susirasti ankstesniųjų metų darbus. Kaip pagalbinė priemonė siūloma „Rambynas straipsnių pavadinimų rodyklė“. Leidinyje apžvelgtas laikraščio ir kultūrinio – literatūrinio pobūdžio almanacho – žurnalo straipsnių turinys, gretimai pateiktos antraščių (lietuvių, vokiečių, rusų ir anglų kalba), asmenvardžių, vietovardžių ir dalykines rodyklės. Suskaitmenintas laikraščio ir žurnalo turinys perduotas saugoti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacijos išteklių skyriui ir lengvai pasiekiamas pagal žemiau pateikiamas nuorodas. Skirtingai nei akademinėse tokio pobūdžio rodyklėse, šiame leidinyje pateikiama platesnė straipsnių apžvalga taps pagalbine priemone greta Mažosios Lietuvos enciklopedijos spausdintos ir skelbtos atvira prieiga internete (https://www.mle.lt) bei kitų šaltinių ir specializuotų leidinių, tad paskatins dar ne kartą atversti Rambynas puslapius, sugrįžti prie ankstesnių rašinių apie Pagėgių apylinkių geologinę sąrangą, geografinių darinių (ir Rambyno kalno) kilmę, krašto augalijos ir gyvūnijos ypatumų tyrimus, straipsnių pristatančių įvairiaspalvį ir gausų lietuvininkų kultūrinį palikimą, kur proginėmis sukaktimis priminti krašto bendruomenei ir Lietuvai svarbūs vardai ir istoriniai įvykiai bei jų vertinimai. Žurnalo puslapiuose skelbtos žinios apie kultūrinio paveldo gaivinimą ir panaudą šiais laikais plėtojant Rambyno regioninio parko pažintines ir pramogines veiklas išskirtiniame gamtiniame ir istoriniame kraštovaizdyje, pritaikant lankytojų reikmėms. Leidinys suteikia galimybę pažinti šių dienų vakarų Lietuvos menininkų kūrybą ir žinovų vertinimus. Dėmesį patraukia istorinės ir Rambyno regioninio parko kasdienio gyvenimo bei iškilmių nuotraukos.

Viliamasi, kad rodyklė talkins atrasti nevienadienių Rambynas autorių žinių turinį ir pratęs rašinių gyvavimo kelią, pagelbės pažinti krašto gyvosios gamtos ir kultūros vertybes, primins istorijos vingius ir žymiuosius vardus, Mažosios Lietuvos mokslo atstovus ir kultūros darbuotojus. Kraštą mylinčių tyrėjų ir kūrėjų mintys dar ne kartą ragins keliauti tikrojo ir menamo Rambyno bei Mažosios Lietuvos išvaikščiotais ir dar neatrastais keliais.

Leidinys skirtas bibliotekos darbuotojams, kultūrininkams ir Mažosios Lietuvos praeities ir dabarties tyrėjams.

Leidinio aprašas.

2008–2022 m. (Nr. 1–22) ir laikraščio 2007–2022 (Nr. 1–31) „RAMBYNAS“ bibliografinė rodyklė : Pagėgių krašto draugija „Sandūra“.– Vilnius.– 2022.– 80 p. : iliustr. portr. Autorius Egidijus Bacevičius. Sudarytojai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka ir Pagėgių krašto draugija „Sandūra“.

Laikraščio ir žurnalo visų numerių suskaitmenintos nuorodos internete:

*Žurnalą „Rambynas“ du kartus per metus leidžia Pagėgių krašto draugija „Sandūra“ (nuo 2008 m.).

Rambynas: Pagėgių krašto draugijos „Sandūra“ leidinys: [elektroninis išteklius] / redakcinė kolegija: Diana Milašauskienė – vyriausioji redaktorė … [et al.]. – 2008, Nr. 1 (rugpjūtis). – Rukai, Pagėgių sav., 2008. – ISSN 2029-0756. – UDK 008(474.5)(091)(051)(0.034.2).

** Laikraštį „Rambynas“ kiekvieną metų pusmetį leido Rambyno regioninio parko direkcija (nuo 2007 03 01 iki 2022 06 30).

„Rambynas“: Rambyno regioninio parko direkcijos leidinys visuomenei: [elektroninis išteklius] / redakcinė kolegija: Diana Milašauskienė – vyriausioji redaktorė … [et al.]. – Bitėnai, Pagėgių savivaldybė.: Rambyno regioninio parko direkcija, 2007. – UDK 502.4(474.5)(054)

Be the first to comment on "Prasmingą Rambyno kelią primins straipsnių pavadinimų rodyklė"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*