Pokalbis apie J.G.Herderį ir siūlymas prie jo grįžti

Konferencijos apie J. G. Herderį dalyvių nuotrauka atminčiai.

Penktadienį, balandžio 19 dieną, Šilutės pirmojoje gimnazijoje buvo surengta konferencija „Johanas Gotfrydas Herderis ir Herderio gimnazijos palikimas“. Be gimnazijos mokytojų, svečių iš kitų Šilutės mokyklų bei istorija besidominančių žmonių, dalyvavo Klaipėdos universiteto istorijos mokslininkai profesorius Vygantas Vareikis ir istorijos mokslų daktarė Silva Pocytė.        

Iki Antrojo pasaulinio karo dabartinė Šilutės pirmoji gimnazija buvo vadinama vokiečių humanisto filosofo, literatūros tyrinėtojo bei poeto Johano Gotfrydo Herderio vardu. Po karo viskas pasikeitė – senieji krašto gyventojai pasitraukė į Vakarus, o buvusio Klaipėdos krašto tradicijos naujųjų sovietinių ateivių buvo trinamos. Devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje atkūrus Lietuvos nepriklausomybę buvo bandoma šiai mokyklai grąžinti istorinį J.G. Herderio vardą, tačiau tuomet Šilutės visuomenė tam dar nebuvo subrendusi, nors toks pritarimas iš Vilniaus ir buvo gautas. Tad po beveik dviejų dešimtmečių šios mokyklos bendruomenė vėl bando grįžti prie diskusijos dėl šio istorinio J.G. Herderio vardo gimnazijai grąžinimo. Ši konferencija ir buvo pirmas toks žingsnis.

Pradžioje istorijos mokslininkai perskaitė labai įdomius pranešimus: profesorius V. Vareikis priminė XIX a. kultūrinę – istorinę Europos panoramą, kurioje svarbų vaidmenį taip pat vaidino ir Rytprūsių valstybės. Istorijos daktarė S.Pocytė savo pranešime „Kodėl Herderis? Istorinių asmenybių įamžinimo dabartiniame Klaipėdos krašte aktualumas“ apžvelgė istorines asmenybes, kurių vardais buvo pavadintos ir taip įprasmintos įvairios įstaigos.

Savo darbus taip pat pristatė ir Šilutės pirmosios gimnazijos moksleiviai: jie pasidalino šiais metais atliktais tyrimais, kuriuose mokytojų vedini jie apžvelgė įvairius su šiuo asmeniu bei tarpukario laikais susijusiais istorinius aspektus, paminėjo žymesnius buvusios Herderio gimnazijos mokinius.

Šios gimnazijos istorijos mokytoja Laima Toliušienė pasigilino į Šilutės miesto mokyklų raidą, nes jau XX a. pradžios Šilutėje, dar vadintame Heydekrug (Šilokarčema), būta įvairių jaunimo ugdymo įstaigų. Tai vėliau tarp konferencijos dalyvių ir išprovokavo diskusiją, kokios mokyklos penkiasdešimtmetis buvo minimas 1979 metais.

Pabaigoje lyg ir rezoliucijos forma buvo sutarta, kad diskusijas mokyklos bendruomenėje bei mieste dėl istorinio J.G. Herderio vardo gimnazijai grąžininimo reikėtų tęsti. Tam galima būtų rengti mokykloje kasmetinius istorinius skaitymus bei kitaip akcentuoti mokyklos istorinį paveldą. Klaipėdiečiai istorikai pastebėjo, kad uostamiestyje jau nebėra nei vienos numeriu pažymėtos mokyklos. Visos jos pavadintos vienokiais ar kitokiais istoriniais ar kultūriniais vardais (nevengiant ir buvusio šio Rytprūsių krašto asmenybių), kas dažnai lemia ir mokyklos filosofinę kryptį. To baigiantis linkėjo ne vienas šioje konferencijos dalyvis.

DSC06181 - Kopija

Be the first to comment on "Pokalbis apie J.G.Herderį ir siūlymas prie jo grįžti"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*