Mažosios Lietuvos paveldas tikrai įtraukiantis

Jau 28 kartą Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos organizuoja Europos paveldo dienas. Šių metų paveldo aktualizavimo renginiai vyksta rugsėjo 17- 26 dienomis. KPD Telšių -Tauragės teritorinio skyriaus paragintas renginyje „Europos paveldo dienos’21: įtraukiantys kultūros paveldo kerai“ dalyvavo ir Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus. Mažosios Lietuvos etnografinio regiono istorija, kultūra, konfesinė priklausomybė, suformavo išskirtinį kultūros paveldą, būdingą tik šiam regionui, tad pažinti, pamilti, aktualizuoti, o ir išsaugoti jį ateities kartoms  – vieni iš šio renginio tikslų.

Pasitarus su KPD Telšių -Tauragės teritorinio skyriaus patarėju Vidu Narbutu, buvo nuspręsta, kad šiemet, lankydami senąsias krašto evangelikų – liuteronų kapines, aktualizuosime krašto konfesinį paveldą. Į talką su paskaita Senosios evangelikų – liuteronų kapinės – krašto istorijos pažinimo lobynas pasikvietėme didžiulę patirtį šioje srityje sukaupusią Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotoją doc, dr. Silvą Pocytę. Į kvietimą dalyvauti Europos paveldo dienose maloniai atsiliepė Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas ir rugsėjo 17 d. istorijos mokytojo Roberto Maziliausko lydimi į Martyno Jankaus muziejų atvyko IIIg klasės gimnazistai. Po susipažinimo ir sveikinimo žodžių, renginio dalyviams buvo perduoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos EPD suvenyrai. Renginio metu aplankytos Pagėgių savivaldybės Vilkyškių seniūnijos Vėžininkų, Sokaičių, Žukų ir Baltupėnų evangelikų-liuteronų kapinės. Senosiose kapinėse, kurios neretai vadinamos muziejais po atviru dangumi, doc. dr. S. Pocytė supažindino dalyvius su Mažosios Lietuvos kapinių įsteigimo ypatumais, laidojimo, paminklų gamybos ir statymo tradicijomis. Nepaprastai daug sužinota apie XIX a. ir XX a. pirmoje pusėje Rytprūsiuose ir Vokietijoje veikusias įmones, gaminusias antkapinius paminklus. Paminklų  medžiagiškumas, nusidėvėjimo priežastys, galimybė palaidojimus ir paminklinius įrašus užfiksuoti elementariomis priemonėmis, iš mokslininkės lūpų skambėjo labai įtaigiai, o tuo pačiu jautriai. Džiaugiamės, kad nežiūrint į nuolatinę dienos dulksną ir į daugelio šlapias kojas, kultūros paveldo kerai visus tikrai įtraukė – išsiskyrėme bičiuliais, turinčiais bendrą tikslą – išsaugoti krašto kultūros paveldą.

Už meilę kraštui, bendrystę ir galimybę prisiliesti prie kultūros paveldo išsaugojimo  dėkojame KPD Telšių – Tauragės teritorinio skyriaus patarėjui Vidui Narbutui, darbuotojams Birutei Urbutytei-Jokubauskienei, Sergejui Neverovui, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojai doc, dr. Silvai Pocytei, Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriui Vaclovui Navickui, istorijos mokytojui Robertui Maziliauskui ir edukaciniame užsiėmime dalyvavusiai IIIg gimnazistų klasei.

Muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė

Be the first to comment on "Mažosios Lietuvos paveldas tikrai įtraukiantis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*