Giesmių šventė Vilkyškiuose

Šeštadienį Vilkyškiuose vyko evangelikų liuteronų ir reformatų bažnytinių chorų ir ansamblių „Giesmių šventė – 2018“. Šiemet ji buvo skirta Vydūno 150-tosioms bei Valterio Kristupo Banaičio 100-tosioms gimimo metinėms paminėti. Ne prie vieno čia skambėjusio kūrinio buvo prisilietusi šių žmonių ranka.   

Nuo 1933 metų vis kitoje evangelikų liuteronų bažnyčioje rengiama „Giesmių šventė“ šiemet atkeliavo į muzikinėmis bei kultūrinėmis tradicijomis garsėjančią Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčią. Ir harmoningai įsiliejo į jau keletą metų čia vasaromis rengiamą „Vargonų muzika Vilkyškiuose“ festivalį, kurio sumanytojai ir rengėjai yra šios bažnyčios kunigas Mindaugas Kairys bei muzikė Laura Matuzaitė – Kairienė.

Saulėtą šeštadienio popietę, skambant Vilkyškių bažnyčios varpams, ši giesmių muzikos puota prasidėjo šventine septynių chorų eisena, kurios priekyje žengė Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Šilutės M.Liuterio bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis bei Vilkyškių bažnyčios kunigas M.Kairys. Po bendrai visų giesmininkų atliktos „Visuotinos giesmės“ vyskupas M.Sabutis bei svečias iš Šilutės kunigas R.Šemeklis pasakė trumpus pamokslus.

Šventę pradėjo Jurbarko K.Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčios choras, vadovaujamas L.Matuzaitės – Kairienės. Čia taip pat giedojo Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios, jungtinis Pagėgių ir Šilutės M.Liuterio evangelikų liuteronų bažnyčių, Tauragės M.Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčios, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios, Vilniaus evangelikų reformatų „Giesmė“ ir Vilniaus rajono „Pagirių dainoriai“ jungtinis choras bei Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“.

Chorams pritarė trimitininkai Laurynas Lapė ir Dovas Lietuvninkas, vargonininkas Aleksandras Isakovas ir pianistas, kompozitorius Vitalijus Neugasimovas. Vėliau šio muziko aranžuotą Vydūno užrašytą giesmę „Pranaše didis“ atliko visas jungtinis į šią šventę atvykusių dainininkų choras. Tai, kaip sakė L.Matuzaitė – Kairienė, buvo šios giesmė premjera. Dainininkų balsus lydėjo aukštyn keliantys trimitų garsai bei sodrus bažnyčios vargonų skambėjimas. Vėliau būta ir daugiau bendrų, drauge su klausytojais, giesmių.

Kitas festivalio „Vargonų muzika Vilkyškiuose“ renginys „Literatūrinės Joninės“ įvyks birželio 22 dieną ir bus skirtas Johanesui  Bobrovskiui.

1 Comment on "Giesmių šventė Vilkyškiuose"

  1. Klausas | 2018-06-14 at 20:01 |

    Dabartinio vis dar vyskupo atsisveikinimo turas po Lietuvą?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*