Amatų centre Švėkšnoje mokoma ne tik skrynių dekoravimo…

Ir vienas, ir du - Švėkšnos biblioteka ir Tradicinių amatų centras.

Šių metų „Dvaro šventės“ metu viena iš jos rengėjų – Tradicinių amatų centras Švėkšnoje – pakvietė miestelio gyventojus pažaisti gerokai užmirštą lauko žaidimą – kroketą. Tačiau jį sugadino tuokart prapliupęs vasaros lietus. Tačiau kitas šio centro darbuotojų sumanymas pavyko puikiai – paruoštų dviejų šimtų kėdžių „Dvaro šventės“ išvakarėse vykusiam poezijos ir muzikos vakarui „Gėlė ir vėjas“ neužteko, tad dalis žiūrovų tiesiog stovėdami centro kiemelyje klausėsi aktoriaus Sigučio Jačėno eilių bei dainų ir džiazo pianisto Sauliaus Šiaučiulio improvizacijų.

Apie tai, kaip ir kuo gyvena Tradicinių amatų centras Švėkšnoje, Šilutės turizmo informacinio centro (TIC) filialas, papasakojo šio centro kultūrinės veiklos vadybininkė Viktorija Binkulienė ir Vytautas Bliūdžius, amatų veiklos vadybininkas. O trečiąją šios įstaigos darbuotoją Klarą Pozingienę, taip pat amatų veiklos vadybininkę, pavyko už kelių dienų sutikti Vilkų Kampo kaime jaukioje Mindaugo Nogaičio sodyboje, kur ji vedė vieną iš naujų edukacinių užsiėmimų.

Tradicinių amatų centras Švėkšnoje – naujadaras

Toks centras Švėkšnoje buvo įkurtas 2014 metais. Ne tik įkurtas, bet ir kone plynoje vietoje pastatytas už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Vieta jam parinkta išmoningai – greta taip pat naujai pastatytos šio miestelio bibliotekos – bendruomenės centro. Pastatų architektai pasidarbavo labai gerai ir du greta stovintys pastatai lyg ir vienas, lyg ir du, kuriuos jungia bendras stiklinis įėjimas.

Nors pradinis sumanymas ir buvo kiek kitoks, tačiau Šilutės rajono savivaldybės taryba 2014 metais nusprendė, kad Tradicinių amatų centras Švėkšnoje bus sujungtas su Šilutės turizmo informaciniu centru ir bus jo filialas. Tai ši įstaiga tapo savotišku naujadaru, kuri rūpinasi ir amatų propagavimu, ir kultūra, ir turizmu.

Šiuo metu, kaip jau minėta, šiame centre dirba trys darbuotojai. Gaila tik tai, kad jie ne visiškai gali susikoncentruoti į savo veiklą, nes amatų veiklos vadybininkai dirba tik po pusę etato ir kitu laiku turi kitus darbus. Nežiūrint to, Tradicinių amatų centro veikla Švėkšnoje „įsivažiuoja“ ir švėkšniškiams bei svečiams šis centras gali pasiūlyti vis daugiau ir įvairių dalykų. Ir tai šaunios iš bendraminčių V.Binkulienės, V.Bliūdžiaus ir K.Pozingienės į vieną būrį susibūrusios komandos nuopelnas. Kaip paaiškėjo, esant reikalui, jie vienas keičia bei vaduoja dirbant bendrus Tradicinių amatų centro darbus. Jie turi įgiję mokytojo kvalifikacijas, tad puikiai gali dirbti ne tik su suaugusiais, bet ir su vaikais.

Keramika

Šiuo metu centre yra labiau koncentruojamasi į keramiką. Ir nors V.Bliūdžius savo darbais Švėkšnoje ir toli už jos yra žinomas kaip medžio skulptūrų kūrėjas, tačiau šiame centre jo dėmesys krypsta į darbą su moliu. Tam čia yra visos sąlygos – molio žiedimo staklės, didelė krosnelė keraminiams dirbiniams išdegti.

V.Binkulienė ir V.Bliūdžius keramikos klasėje.

V.Binkulienė ir V.Bliūdžius keramikos klasėje.

Vytautas sakė, kad kartą per savaitę vyksta keramikos užsiėmimai. Tuo daugiausiai domisi moteriškės. Jos bando skirtingas technikas ir gaminasi įvairius dirbinius, eksperimentuoja. Šios pamokos yra mokamos, tad pasigamintas molines lėkštes, suvenyrus ar kitus dirbinius jas sukūrusieji nešasi namo. Būdamas išradingas, V.Bliūdžius ne tik moko žiesti, bet ir pasinaudojant įvairiomis formomis gamina ruošinius moliniams darbams. Jam tai taip pat nauji iššūkiai.

Įvairias, kaip dabar sakoma, edukacijas V.Bliūdžius taip pat rengia ir visiems pageidaujantiems. Tam reikia iš anksto užsiregistruoti ir laiku atvažiuoti. Kaip minėjo tokia registracija besirūpinanti V.Binkulienė, šiais metais birželio mėnesį teko labai daug įvairių mokymų suruošti – to pageidavo sužinoję apie Tradicinių amatų centrą Švėkšnoje įvairių Lietuvos vietų mokytojai ir jų mokiniai. Tad ir pamokyta buvo nemažai, ir šiek tiek pinigų užsidirbta. Jie reikalingi centro veikalai – medžiagoms bei priemonėms įsigyti.

V.Bliūdžius taip pat gamina įvairius keraminius dirbinius pagal užsakymus. Taip nesenai jis pagamino suvenyrus Juknaičių šventei, o taip pat ir Inkaklių renginiams. O nesant užsakymų, įvairius suvenyrus gamina, kurie greta esančioje salėje yra ir pardavinėjami. Tai dar viena šio centro veikos dalis – suvenyrų gamyba ir pardavimas. Tad jei kam prireiktų su Švėkšnos ar šiais kraštais susijusių suvenyrų – turėtų ateiti į šį centrą. Čia yra ne čia padarytų, bet ir kitų meistrų sukurtų suvenyrų.

Mokymai

Yra ir atskiras patalpų įvairioms edukacijoms. Joje yra mokama margučių dažymo, Užgavėnių kaukių gamybos, verbų rišimo bei kitokių dailiųjų amatų. Čia daugiau darbuojasi K.Pozingienė – ji sumano ir rengia tuos mokymus. Vienas naujausių – suvenyrinių kraičio skrynelių puošyba. V.Bliūdžius jas gamins ir paruoš, o užsisakiusieji tokią pamoką, padedami Klaros, laikydamiesi tam tikrų senųjų amatininkų taisyklių, jas ornamentuos. Taip pat rengiamasi netrukus prasidėsiančioms žvakių gamybos bei muilo gamybos edukacijoms. Drauge su keramika šie mokymai yra pasiūlyti naujam projektui – „Kultūros pasui“. Tam pateikta paraiška. Jo esmė – valstybė dalį šių paslaugų kompensuos, kad moksleiviai galėtų labiau visokių dalykų išmokti.

Kaip sakė V.Binkulienė, yra planuojama dar glaudžiau bendradarbiauti su Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokiniais. Ypač su pradinukais, kurie netoliese parke senajame gimnazijos pastate mokosi. Jiems bus čia rengiamos dailės bei darbelių pamokos.

Kultūrinė amatų centro veikla  

V.Binkulienė sakė, kad šiais metais pavyko neblogai surengti „Amatų dieną“ bei drožybos seminarą. Visa tai vyko virželio pradžioje pas ūkininkus Loretą ir Tomą Grikšus netoli Švėkšnos esančiame Kalnalio kaime. Ši veikla vyko laimėjus Žemės ūkio ministerijos skelbtą projektų konkursą ir gavus finansinę paramą. Amatų dienos metu pas šiuos ūkininkus atvykę įvairūs amatininkai demonstravo ne tik savo darbus, bet ir rodė, kaip visa tai yra gaminama – mokė norinčius. O trys tautodailininkai drožėjai tuo metu kūrė medžio skulptūras. Tad visi, kurie tą dieną atvyko į Kalnalio kaimą, ne tik daug sužinojo bei pamatė, bet ir išmėgino savo jėgas. Ypač tai patiko mokiniams – jie čia važiavo ištisomis klasėmis.

Šiaip, pasakojo Viktorija, centras rengia bei globoja daugumą Švėkšnoje vykstančių renginių. „Gedulo ir vilties dieną“, birželio 14-tą, buvo surengtas tos dienos minėjimas bei visuomenei buvo pristatyta Drožybos seminaro darbai. Taip pat Švėkšnoje buvo surengtos Užgavėnės, Vaikų Velyklėlės, moliūgų dirbtuvėlės prieš Švėkšnos gimnazijos rengiamą „Mes už šviesą“ akciją. Žinoma, kasmet vyksta mažųjų švėkšniškių labai laukiama Kalėdų eglės įžiebimo šventė. Ir tai tik pagrindiniai miestelio renginiai. O kur dar įvairios konsultacijos bei patarimai tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo bei kitokiais kultūriniais klausimais, kuo pasirengę padėti šio centro darbuotojai.

Švėkšnos TIC‘as

Tačiau patarimus ne tik švėkšniškiams teikia: prie pastato žaliame fone esanti „i“ raidė pro šalį vykstantiems keliautojams sako, kad čia galima gauti visą turistams reikalingą informaciją – čia yra vietos Turizmo informacinis centras (TIC). V.Binkulienė sakė, kad užsieniečiai domisi ne tik mūsų krašto lankytinoms vietomis, bet ir teiraujasi įvairiais su keliavimu susijusiais klausimais. Jiems svarbios ne tik apgyvendinimo galimybės pamaryje, bet domisi, kaip persikelti, pavyzdžiui, su automobiliu į Kuršių neriją. Tuo tarpu vietos keliautojams jie ne tik nurodo lankytinas vietas, bet, esant reikalui, padeda pažinti Švėkšną. Šiaip jau Tradicinių amatų centras glaudžiai bendradarbiauja su Šilutės H.Šojaus muziejaus Švėkšnos filialo muziejininke Monika Žąsytiene – ji pageidaujantiems veda ekskursijas po Švėkšną. Tačiau jei muziejininkė kartais negali, tai verčiasi patys – lankytojai be pažinties su miesteliu nelieka.

Pastaruoju metu gerokai padaugėjo važiuojančių pro šalį ir pageidaujančių įsigyti vis labiau populiarėjančio žaidimo „Surink Lietuvą“ magnetukus. Tai Ukmergės turizmo informacinio centro sumanytas projektas, kai atvykę į kurį nors šalies rajono TIC, keliautojai gali įsigyti magnetuką su rajono atvaizdu. Aplankiusieji visus turizmo informacinius centrus turės iš tokių, paprastai ant šaldytuvų kabinamų, magnetukų sudėliotą Lietuvos meninį vaizdą. Tai, kaip džiaugėsi Viktorija, iš ties paskatino žmones važinėti po Lietuvą – kone kasdien atvyksta norintieji įsigyti su Ventės ragu – taip yra „Surink Lietuvą“ pažymėtas Šilutės rajonas – magnetuką.

Žolinės ir edukacija Vilkų Kampe

Kaip tik ten teko susipažinti ir kiek šnektelėti su minėto centro amatų veiklos vadybininke Klara Pozingiene. Ji pas kraštotyrininką, bandonijų muziejaus įkūrėją, Švėkšnos bendruomenės aukščiausio kultūros įvertinimo – „Jokūbėlio“ – laureatą Mindaugą Nogaitį jo etnografinėje sodyboje Vilkų Kampe surengė Žolinių paminėjimą. K.Pozingienė pasikvietė žolininkę Virginiją Rudienę, kad ji papasakoto apie žoleles, atskleistų jų naudingąsias savybes bei surengtų iš jų paruoštų arbatų degustavimą. Tuo metu, kai vyko arbatų gėrimas, K.Pozingienė papasakojo, kad ji yra diplomuota technologijų mokytoja. Tokią kryptį pasirinko, nes patinka įvairūs rankdarbiai bei artimas liaudies menas. Norėdama daugiau apie jį sužinoti, Kaune ji studijavo etnologiją. Tačiau, ne nuo jos priklausančių aplinkybių, jos nebaigė. O iki galo yra likę labai nedaug – parašyti ir apginti baigiamąjį – diplominį darbą. Tačiau Klara tikisi, kad anksčiau ar vėliau vis tik jai pavyks tai padaryti.

DSC00074

K.Pozingienė pasiruošusi pradėti pamoką apie kraičių skrynių puošybą.

Tai tik keli štrichai apie Tradicinių amatų centrą Švėkšnoje. Bendraujant su jo darbuotojais ir matant jų užsidegimą, belieka džiaugtis, kad ne tik senieji amatai nebus užmiršti, bet kultūrinis gyvenimas šiame gražiame miestelyje neužges ir įgaus naujas formas – šie žmones pilni idėjų ir minčių. Belieka palinkėti šiems žmonėms sėkmės!

Be the first to comment on "Amatų centre Švėkšnoje mokoma ne tik skrynių dekoravimo…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*