500 Reformacijos jubiliejus: renginiai ir paskaitos 

1517 m. spalio 31 d. kunigas, augustinų vienuolis, Martynas Liuteris ant Vitenbergo katedros durų prikalė „Devyniasdešimt penkias tezes“. Tai buvo didelės krikščioniškos bažnyčios reformos pradžia. M.Liuterio pareiškimas ir po to sekusi krikščioniškos Bažnyčios kitimas turėjo didelės įtakos pasaulio istorijai. 

Šilutė, o anais laikais Šilokarčema (Heydekrug), buvo Rytų Prūsijos dalis, kur prasidėjusi reformacija pirmiausiai ir rado atgarsį bei palaikymą. Iki pat Antrojo pasaulinio karo liuteronų Bažnyčia krašte turėjo pagrindines pozicijas. Nors reformacija taip pat rado pasekėjų ir kitose Didžiosios Lietuvos vietose, tačiau iki šiol, dabartiniame Mažosios Lietuvos etnografiniame regione, daugiausiai yra evangelikų – liuteronų bažnyčių mūsų šalyje. Viena gražiausių, Dievo ir likimo apsaugota nuo istorijos negandų, yra Šilutėje. Jos kunigas Remigijus Šemeklis pasidalino mintimis, kaip ketinama paminėti Reformacijos 500 metų jubiliejų.

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas R.Šemeklis.

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas R.Šemeklis.

Jis priminė, kad prieš pusę tūkstančio metų prasidėjusi Reformacija turi ir neigiamų, ir teigiamų vertinimų. Neigiama tai, kad krikščioniškoji Bažnyčia skilo. Tačiau, pastebėjo kunigas, kartais labai romantiškai įsivaizduojama, kad krikščioniškoji Bažnyčia visada vieninga. Vis tik ginčų bei skilimų būta ir anksčiau. Viduramžiais Popiežiaus institucija buvo labai galinga, o jis pats – galingiausias žmogus pasaulyje. Neigiam skilimo pusė tai, kad niekas nenorėjo eiti į nuolaidas. Tad buvo išsakyti pagrįsti teiginiai, kodėl Bažnyčiai reikėtų keisti, reformuotis. O teigiama vykusios Reformacijos pusė – ir katalikų Bažnyčią tai paskatino keistis: liuteronų kunigų veikla skatino ir katalikus imtis panašių žingsnių. Atsiradusi bet kokia konkurencija visada yra gerai: jei jos nėra – žmogus linkęs aptingti. O iš konkurentų galima mokytis, perimti jų patirtį, pritaikyti sau jų idėjas. Taip vyko nemažai metų, kuomet katalikai ir liuteronai – buvo konkurentai.

„Tačiau švenčiant šį jubiliejų reikia ne vienam keisti savo požiūrį, – sakė kunigas R.Šemeklis. – Dabar reikėtų žiūrėti vieni į kitus ne kaip į konkurentus, o kaip į panašios tikėjimo žinios skleidėjus. Pasaulis dabar yra tapęs globalus. Tai didžiojo pasaulio dalyje – visi esame krikščionys. Tad turime parodyti kuo daugiau vienybės.

Evangelikų bažnyčia – atvira ekumeniniam bendravimui su kitomis bažnyčiomis. Taip, yra per amžius nusistovėjusios skirtingos tradicijos, kai kurie dalykai teologiškai taip pat skirtingai suprantami. Tačiau yra ir daug bendrų dalykų. Tad maldai galima susirinkti kartu – Bažnyčia turėtų būti atvira“.

Toks požiūris ir lėmė, kad pagrindiniai Reformacijos jubiliejui skirti renginiai prasidės drauge su Šilutės katalikų bažnyčios dvasininkais. Šilutės miesto šventės proga gegužės 27 d. bus rengiamos bendros rytinės ekumeninės pamaldos „Už miestą ir miestiečius“. R.Šemeklis sakė, kad šioms apeigoms norėtų pasikviesti visų Šilutės krikščioniškų bažnyčių dvasininkus – baptistus, sentikius bei kitus esančius.

Taip pat planuojama miesto šventės metu ant bažnyčios bokšto pakabinti 500 metų reformacijos jubiliejų žyminčią vėliavą. Panašiai, sakė kunigas, kaip kad buvo prieš kelerius metus, minint Šilutės 500 metų jubiliejų. Toks akcentas visiems primintų minimą 500 Reformacijos jubiliejų.

Įdomių jubiliejui skirtų paskaitų ciklas, sakė R.Šemeklis, planuojamas surengti drauge su Šilutės kraštotyros draugija. Tai turėtų būti platus Šilutės evangelikų bažnyčios altoriaus freskos aiškinimas. Miestiečiai bei svečiai per keletą paskaitų, kurias taip pat planuojama pradėti drauge su Šilutės miesto švente, vasaros vakarais bus supažindinami su altoriaus freskoje pavaizduotais asmenimis. Prieš beveik šimtą metų ją nutapęs dailininkas, Karaliaučiaus dailės akademijos profesorius R.Pfeifferis, pavaizdavo apie 120 figūrų, iš kurių 80 yra portretai. Tai bažnytinės bei pasaulietinės istorijai nusipelniusios asmenybės. Šie pristatymai bus pažintis ne tik su dvasiniams dalykams nusipelniusiais žmonėmis, bet ir tiesioginė pažintis su krikščionybės bei reformacijos istorija.

DSC03162

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios altorius ir jo freska.

O pati Šilutės evangelikų – liuteronų bažnyčia nuo šios vasaros taps atviresne tiesiogine to žodžio prasme. Visą vasarą žmonės galės ateiti į ją: ar susikaupti, ar pažvelgti į jos vidų. Pirmoji, vadinamoji Atminimo nava, vasaros metu bus atvira. Čia stovės žvakių stalas. Panašiai kaip ir kitose Lietuvos bažnyčiose, pro praviras, tačiau dailiomis grotomis atitvertas duris, darbo dienomis norintieji bet kada galės pažvelgti į bažnyčios vidų. Taip pat visada bus galima tartis ir dėl įėjimo ir pažinties su šiais maldos namais.

Kunigas R.Šemeklis džiaugėsi, kad vienas didžiausių renginių Šilutėje bus birželio 17 dieną vyksianti Chorų šventė. Jame dalyvaus dainininkai iš visų Lietuvos evangeliškų parapijų. Iš sostinės atvyks akademinis choras „Vilnius“, kuris reformacijos jubiliejui ruošia atskirą programą. Į Šilutę ta proga taip pat jau rengiasi atvykti 40 žmonių choras iš Vokietijos Lipės krašto. Dalyvaus ir Šilutės chorai „Vox Libri“, vokiečių bendrijos „Heide“, gal ir kiti. Programa derinama.

Toliau drauge su Šilutės kultūros ir pramogų centru vasaros metu bus rengiami „Muzikinės verdenės“ koncertai. Nors šiems publikos pamėgtiems koncertams finansavimas šiems metams ir negautas, tačiau bendromis jėgomis, tikisi kunigas, bus dirbama, kad festivalis vyktų. Tad jau žinoma, kad į Šilutę koncertuoti turėtų atvykti Vilniaus stačiatikių choras. Tai bus smagus ekumeninis renginys, kuris papildys Reformacijos 500 jubiliejaus programą.

R.Šemeklis taip pat sakė, jog kunigai, drauge su evangelikų Vyskupu Mindaugu Sabučiu, turi suplanavę seminarus – paskaitas apie Reformaciją. Jie bus rengiami daugelyje Lietuvos evangeliškų parapijų. Pirmenybė toms vietoms, kur didesnių jubiliejinių renginių nenumatyta. Iš artimiausių vietų jie bus Pagėgiuose, Žemaičių Naumiestyje bei Priekulėje. Pirmasis prieš keletą savaičių toks seminaras jau įvyko Marijampolėje. Artimiausias dabar rengiamas kovo 18 dieną Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčioje. Ten šildoma bažnyčia ir parapijos namai, tad galima rengti ir šaltesniu metų laiku. Kitose parapijose tai bus surengta atšilus orams.

Šiuose seminaruose bus kalbama, kas yra reformacija, ko buvo mokoma, ko siekiama. Nes, minėjo kunigas, dar dabar dažnai būna neteisingų įsivaizdavimų, susidaryta įvairių stereotipų, kurių daugelis yra nepagrįsti. Apie tai ir bus kalbama. Šie susitikimai yra atviri: juose laukiami visi, kurie norėtų plačiau sužinoti apie reformaciją, jos esmę, istoriją.

Reformacijos jubiliejui įvairių darbų yra suplanavusios ir kitos įstaigos. Šilutės H.Šojaus muziejus yra gavęs finansavimą projektui, kuriuo turėtų būti parengti sunaikintų ar tiesiog sunykusių bažnyčių maketai. Šiais metais, vylėsi keletą metų iš vietos valdžios siekęs kunigas, pagaliau pažadėta prie buvusios, tačiau sovietmečiu sunaikintos Verdainės bažnyčios, pagaliau turėtų būti pastatytas istorinis atminimo ženklas.

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas R.Šemeklis į šiuo bei kitus vyksiančius renginius kviečia visus – ir evangelikus, ir katalikus ir tuos, kurie priklauso kitoms konfesijoms, ar turi savo požiūrį į tikėjimo dalykus.

Be the first to comment on "500 Reformacijos jubiliejus: renginiai ir paskaitos "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*