Planuojama tikslinti Rusnės miestelio ribas  

Ir ne tik Rusnės. Šilutės r. savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio balandžio 8 dieną pasirašytame potvarkyje sakoma, kad taip pat planuojama pasitikslinti ir Pakalnės, Skirvytės, Šyškrantės, Uostadvario, Vorusnės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas. Pagal galiojančią tvarką prieš tai turi būti atlikta gyventojų apklausa.

Tad balandžio 8 dieną meras pasirašė potvarkį, kuriuo paskelbė, kad Rusnėje seniūnijoje, Neringos g. 7, nuo balandžio 18 iki gegužės 17 dienos bus vykdoma gyventojų apklausa. Apklausoje turėtų dalyvauti visi Rusnės gyventojai. Pastarieji privalo pareikšti savo nuomonę, kuri bus įrašyta apklausai parengtuose lapuose. Juose bus toks tekstas: „Pritariu (nepritariu), kad Rusnės (ar Pakalnės, Skirvytės, Šyškrantės, Uostadvario, Vorusnės) teritorijos ribos būtų nustatytos (pakeistos) pagal parengtą planą“.

Šiai apklausai surengti tuo pačiu potvarkiu yra sudarytos kelios komisijos. Visose yra Rusnės seniūnė Dalia Drobnienė ir seniūnijos raštvedė Genefa Endriukaitienė, taip pat po vieną salos gyventoją. Pakalnei ir Vorusnei atstovaus Birutė Gustienė, Rusnei ir Skirvytei – Petras Lengvinas, Šyškrantei ir Uostadvariui – Ona Survilienė.

Gyvenviečių ribos bus tikslinamos, nes iki šiol jos nėra aiškiai nustatytos. Tad tvarkant registro dokumentus pasitaikydavo įvairių nesusipratimų. Ribų tikslinimas bus atliekamas ir kitose seniūnijose. Pagal galiojančius teisės aktus prieš tai būtina sužinoti gyventojų nuomonę.

Be the first to comment on "Planuojama tikslinti Rusnės miestelio ribas  "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*