LPKTS Šilutės filialo bendruomenė švenčia įkūrimo sukakties  30 – metį.

Sąjūdžio iniciatyva, pirmasis visuotinis steigiamasis Šilutės rajono buvusių tremtinių, politinių kalinių susirinkimas įvyko 1989 metų sausio 28 dieną Šilutės Melioracijos statybos valdybos salėje.

Susirinkimą organizavo ir vedė Šilutės Sąjūdžio rajono tarybos nariai Zigmas Riauka, Virgilijus Skirkevičius, Vida Giedrikienė, Bronius Katilius, Sergėjus Paciukas, Vitalijus Šopis. Nors ir buvo kviesti – neatvyko nei vienas tuometinės valdžios atstovas. Kiek leido galimybės į susirinkusiųjų klausimus atsakinėjo iš Vilniaus atvykusi Stalinizmo nusikaltimų tyrimo komisijos narė Birutė Burauskaitė, Kauno „Tremtinio“ klubo narys J. Mikalauskas. Vilnietė dainininkė Irena Bražėnaitė  pritariant susirinkusiems dainavo dainas.

Nebuvo skelbimų ar kvietimų laikraščiuose, tačiau apie  350  žmonių vos tilpo salės patalpose.  Šilutės „Tremtinio“ klubo pirmuoju pirmininku tapo sąjūdžio aktyvistas Zigmas Riauka. Buvo išrinkta taryba.

1989 metų balandžio 20  dieną klubo įstatai  buvo įregistruoti Šilutės rajono vykdomąjame komitete. O jau tų metų birželio 14 dieną, pirmą kartą Šilutės rajono tremtiniai minėjo Tremtinio dieną.

Tais pačiais metais gruodžio 16 dieną įvyko visuotinis Šilutės rajono buvusių tremtinių ir politinių kalinių suvažiavimas. Suvažiavime visiems vieningai nutarus Šilutės „Tremtinio“ klubas tapo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilutės rajono skyriumi.

Šiandien LPKTS Šilutės filialas švenčia prasmingą sukaktį, liudijančią, kad susibūrė anksčiau, nei Lietuva atgavo Laisvę. Tarp pagrindinių draugijos veiklos uždavinių buvo remiantis humanizmo principais kelti ir spręsti istorinės tiesos, visuomenės atminties klausimus. Teikti moralinę ir materialinę pagalbą nukentėjusiems nuo represijų, rinkti istorinę dokumentinę medžiagą ir ją viešinti. Aktyviai remti, rūpintis  kovų už Laisvę vietų įamžinimo klausimais. Rūpintis visų tremtinių ir politinių kalinių reabilitacija.

Atkurto Lietuvos valstybingumo šimtmečio minėjimo nuotaikoje buvusių tremtinių bendruomenė su pasididžiavimu gali atsigręžti ir apmąstyti nueito sudėtingo kelio tarpsnį, pasidžiaugti savo veiklos indėliu atkuriant Nepriklausomos valstybės pamatus. Šios bendruomenės žmonės nuo pat pirmų žingsnių įrodė, kad jokios gyvenimo aplinkybės neturi įtakos vidiniam vertybiniam pasirinkimui aukotis tėvynei, kad nepalankių aplinkybių akivaizdoje visuomet turėjo ir turi į ką atsiremti. Tai tautos šaknys, kalba, tradicijos, kurios padėjo ištverti Sibiro baisumus, neabejojant  paaukoti gyvybę kovoje už Tėvynės Laisvę. Šiandien  prisimena ir primena jaunąjai kartai, kad mūsų tauta, valstybė gyva dėka žmonių, kurie savo tikėjimu, darbų ir minčių jėga kūrė istoriją, kurioje gyvename.

Pernai draugijos nariai garbingai dalyvavo virtinėje šimtmetį vainikavusiuose renginiuose. Įžengdami į ketvirtą  draugijos veiklos dešimtmetį, bendruomenė pasirengusi priimti iššūkius, kuriuos atneša besikeičiantis pasaulis, gyventi tarpusavio supratimo, pasitikėjimo kultūroje, toliau dirbti ir vykdyti užsibrėžtus tikslus.

Tokia yra LPKTS Šilutės filialo veiklos atsakinga, sėkminga kryptis ir šiandien visuomenėje yra matomi kaip viena iš stipriausių šalies bendruomenių nuosekliai ir atvirai remianti Lietuvos valstybės demokratijos pagrindus.

Vasario 2 dieną, 11 val. Šilutės Kultūros ir Pramogų centro salėje vyks LPKTS Šilutės filialo 30 – ties metų įkūrimo sukakties  minėjimas, šventinis koncertas. Kviečiame pabūti drauge!

Komentarų nėra, būk pirmas. "LPKTS Šilutės filialo bendruomenė švenčia įkūrimo sukakties  30 – metį."

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas


*