In memoriam Jonui Jonaičiui

Artėdamas prie šimtųjų gimimo metinių mirė miesto Garbės pilietis Jonas Jonaitis. Tikrais jo vardas ir pavardė – Antanas Šidlauskas.   

Tai sudėtingo likimo žmogus, kuris gyvenimo mėtomas ir vėtomas, kaip pats yra ne kartą sakęs, lydimas Dievo, visados rasdavo išeitį iš kebliausių situacijų. Gal todėl Linkuvos (Pakruojo rajonas) gimnazisto susidomėjimas Klaipėdos kraštu bei uosto istorija vėliau suteikė galimybę svetima Jonaičio pavarde gyventi ir dirbti šiame krašte. Ir labai daug jo labui nuveikti. Už tuos darbus 1999 metais Jonui Jonaičiui ir buvo suteiktas Šilutės miesto Garbės piliečio vardas.

Tikroji ji gimimo data – 1920 metų birželio 4 diena. Enciklopedijose ir žinynuose minima 1918 metų lapkričio 11 diena – susijusi su viena jo politinio persekiojimo datų. Tuo metu, kai gavo naujus sovietinius dokumentus, jis kiek „pasisendino“, nurodęs 1918 gimimo metus ir taip išvengė sovietinė kariuomenės prievolės.

A.Šidlauskas 1938 metais baigė Linkuvos valstybinę gimnaziją, 1944 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1944 m. traukėsi į Vakarus, bet buvo suimtas, tačiau jam pavyko pabėgti ir legalizuotis.

Taip jaunuolis A.Šidlauskas šiame krašte pakeitė ne tik pavardę, bet ir biografiją – čia jis tapo nekvalifikuotu be išsilavinimo Jonu Jonaičiu. 1957 metais jis baigė Šilutės darbo jaunimo vidurinę mokyklą, po to – neakivaizdžiai ekonomikos studijas Vilniaus universitete. Jis dirbo Žemės ūkio banko Pagėgių ir Šilutės skyriuose, vėliau – Šilutės melioracijos statybos valdybos, Šilutės kilnojamosios mechanizuotos kolonos Nr.3 vyr. buhalteriu. Čia jis sukūrė šeimą ir pragyveno sudėtingą, visokių išbandymų kupiną gyvenimą.

Dirbdamas tiesioginį finansisto darbą ir toliau domėjosi istorija, parašė virš 40 kraštotyros straipsnių Lietuvos tema, atsiminimus apie profesorių Mykolą Romerį, Klaipėdos krašto visuomenės veikėją Joną Kybrancą. Iš vokiečių kalbos išvertė Johano Zembrickio ir Arturo Bitenso veikalą „Geschichte des Kreises Heydekrug“ („Šilokarčemos apskrities istorija“), kuri dienos šviesą ji išvydo 2008 metais.

Šilutės garbė pilietis Jonas Jonaitis pašarvotas Verdainės laidojimo namuose. Laidotuvės – balandžio 17 d. 13 valandą.

Be the first to comment on "In memoriam Jonui Jonaičiui"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*