Gedulo ir vilties dienos atminimo rytmetis Pagėgiuose

Masiniai trėmimai prasidėjo 1941 m. birželio 14 d., šeštadienį, 2-3 valandą ryto. Deportaciją vykdė LTSR ir iš TSRS atvykę represinių struktūrų pareigūnai, jiems padėjo Lietuvoje dislokuotos Raudonosios armijos kariai, talkino komunistų partijos vietos aktyvas. Trėmimų vykdytojų operatyvinė grupė įsiverždavo į tremiamųjų būstus, pakeldavo gyventojus iš miego, pagal turimus sąrašus patikrindavo šeimos sudėtį. Tada jie surengdavo kratą, ieškodami ginklų, aukso, valiutos, po to pranešdavo apie jų ištrėmimą iš Lietuvos, jiems pasakant, kad bus išvežti į kitas Sovietų Sąjungos sritis.

Ankstų rytą pagėgiškiai būriavosi Birutės gatvėje. Pagėgių neįgaliųjų draugijos teatro studijos „Raudoni batai“ prie kultūros centro dalyvės Loreta Stašinskienė, Bernarda Ežerskienė, Gražina Sauspreikšienė ir Danutė Bardauskienė jautriomis eilėmis priminė lietuvių tautos skaudų istorijos etapą.

Kiekvienas atminimo rytmečio dalyvis vėrė ant siūlo Rožinį iš duonos – tokį, kurį turėjo pasidarę lietuviai įvairiose tremties vietose, nes pasiimti iš namų tikro rožančiaus jiems nebuvo leidžiama.

Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios klebonui Kaziui Žutautui padovanojome Rožinį iš duonos, kurį suvėrė vilkyškietė Nijolė Rūkienė.

Kultūros centro informacija

1 Comment on "Gedulo ir vilties dienos atminimo rytmetis Pagėgiuose"

  1. …Lietuvą okupavusios…kariumenė. (kariai ,nelabai čia tinka)
    (vietoj …dislokavusi. Dislokavo ar patys įsilokavo 1939 spalyje ,bėodsl

Leave a comment

Your email address will not be published.


*