Vilkyškių – Mažosios kultūros sostinės renginiai

Gyvoji istorija

Šis kraštas kaip muzika… Taip žymus vokiečių kilmės rašytojas Johanesas Bobrovskis savo kūryboje apibūdina Pagėgių. Praieities aidai, kultūra ir žmonės, gyvoji istorija – taip gimsta muzika rašytojo širdyje…

Istoriškai Pagėgių kraštas išsidėstęs skalvių genties šiaurinėse žemėse. Nuo senų laikų tai buvo prūsų ir vakarinių lietuvių gyvenamas kraštas. Etnografinėje Prūsų Lietuvoje (dabar Mažoji Lietuva, Klaipėdos kraštas) klestėjo protestantiškoji ideologija ir daugiakalbės kultūrinės tradicijos. Tai sąlygojo specifinį ir savitą kultūrinį gyvenimą Mažojoje Lietuvoje.

Per pastaruosius 100 metų politinė, ekonominė ir socialinė padėtis Klaipėdos krašte stipriai kito: karai, vietos gyventojų evakuacija, sunykę miesteliai ir kaimai, kultūros paveldo objektai. Pakito gyventojų tautinė bei religinė sudėtis. Tačiau etninės kultūros lopšiu išliko kaimas su savita kasdienio ir šventinio gyvenimo sankloda. Todėl kartais kestintis, kartais apmiręs kultūrinis gyvenimas Klaipėdos krašte niekada nebuvo nutrūkęs. Čia gyvenusių lietuvininkų dvasinė kultūra ir gyvenimiškoji filosofija gyva ligi šiolei: kalba, papročiai, tautodailė, muzika, tradicinės šventės, turgūs, amatai, maisto gamybos įpročiai, apranga, architeltūros ypatumai.

2017-aisias Klaipėdos miestas paskelbtas Lietuvos kultūros sostine, o Vilkyškių ir Priekulės miesteliai tapo Mažosiomis Lietuvos kultūros sostinėmis.

Maloniai kviečiame atvykti į Vilkyškius. Tai vienas gražiausių miestelių Pagėgių krašte, pasižymintis archajiškumu, gamtos ir žmogaus suformuotų elementų darna. Vilkyškių apylinkese gausu turistų lankytinų objektų. Kviečiame dalyvauti Klaipėdos krašto istoriją, kultūrą ir tradicijas atspindinčiuose renginiuose, vargonų muzikos festivalio koncertuose, turistiniuose žygiuos. Jūsų laukia įdomios ekskurijos ir edukacinės programos. Peržengę laiko slenkstį, atrasite tai, kas jungia praeitį su dabartimi ir ateitimi.

Vilkyskiai_renginiai