Biudžetas priimtas – galime gyventi. Ir kiti reikalai

Neįprastu Šilutei metu vasario 20 d. – antradienį – įvyko eilinis VIII šaukimo Šilutės rajono savivaldybės Tarybos 32 posėdis. Kaip anksčiau yra minėjęs Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis, skuba buvo reikalinga, norint nevėluoti patvirtinti 2018 metų Šilutės rajono biudžetą – tam yra numatyti griežti terminai. Nežiūrint opozicijos priekaištų šiam dokumentui bei jo sudarytojams, 13 tarybos narių balsais 2018 metų ekonominis savivaldybės pagrindas buvo priimtas. Šiame posėdyje taip pat buvo priimti 32 posėdžiui pateikti sprendimo projektai. Vienas, paties mero siūlymu, buvo išimtas iš jau suplanuotos posėdžio darbotvarkės. O du įtraukti papildomai, jų neaptarus, kaip tokiais atvejais privalu, komitetuose. Pabaigoje opozicijos vadove vėl tapusi Sandra Tamašauskienė perskaitė tris pareiškimus.

Darbotvarkės pakeitimai

Teikdamas Tarybai darbotvarkę, Šilutės rajono meras V.Laurinaitis pradžioje paaiškino, kad įtraukti du papildomi sprendimo projektai. Apie tai, jis sakė, jis informavo frakcijų vadovus prieš posėdį, nes komitetuose jie nebuvo svarstyti.

Vienas susijęs su spalio mėnesio Tarybos sprendimu, kai savivaldybė panaudos pagrindais suteikė buvusios valsčiaus patalpos Kintuose, tik ką susikūrusiai asociacijai „Pamario krašto meno ir sporto asociacijai“. Po gan painoko V.Laurinaičio paaiškinimo tarybos nariams, niekam neprieštaraujant dėl jo įtraukimo į darbotvarkę, vėliau vienbalsiai buvo pritarta dėl Savivaldybės dalyvavimo VšĮ „Kintai ARTS“ veikloje dalininko teisėmis.

Antras papildomas sprendimas – susijęs su savivaldybės teikiamu finansavimui projektu Švėkšnos miestelyje. Juo buvo susigrąžinti panaudai gimnazijai ir muziejui perduoti žemės sklypai. Tai reikalinga tenkinat būtinus projektui reikalavimus.

O sprendimą „dėl pritarimo Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai“ meras pasiūlė atidėti. Jis sakė, jog yra gavęs informaciją ne iš vienos mokyklos mokytojų, kad reikėtų pakoreguoti šitos tarnybos veiklą. Be to, dabar vyksta planinis įstaigos vidaus audito patikrinimas, tad siūlo ataskaitos tvirtinimą atidėti iki kovo mėnesio.

Biudžetas

Po to, kai mero pavaduotojas – Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas – Algis Bekeris pristatė biudžeto svarstymą šiame komitete, pasidomėjęs ar yra klausimų pranešėjui, meras iš karto pateikė sprendimą dėl 2018 metų Šilutės rajono biudžeto Tarybos balsavimui. Tačiau Tarybos narys Algirdas Gečas priminė, kad yra užsirašiusių kalbėti šiuo klausimu.

Jis sakė kad tai svarbus projektas, kurį priimdamas „jauti tam tikrą įtampą ir atsakomybę“. Savo pasisakyme jis pristatė liberalų frakcijos poziciją. Anot politiko, Admininistracijos direktorius šį biudžetą pavadino optimistiniu. Nes pajamos, lyginant su parėjusias metais, padidėjo vienu procentu. Bet jį, anot A.Gečo, daugiausia nulėmė didėjantis Savivaldybei tenkanti gyventojų pajamų mokesčio dalis. Didėja ir mokinio krepšelio dalis, kas padidino ir rajono biudžetą. Padidintos ir dotacijos valstybės deleguotoms funkcijoms. Todėl, kalbėjo Tarybos narys, didėjimą lėmė ne administracijos vadovų veikla, o tiesiog didėjančios dotacijos. Tuo tarpu savarankiškos funkcijos ir jų finansavimo vaizdas atrodo gerokai prastesnis. Socialinėms įstaigoms biudžete tenka gerokai mažesni finansavimas, nei praėjusiais metais.

Neaišku, sakė politikas, kaip numatytieji biudžete projektai siejasi su savivaldybės strateginiais tikslais: kaip tai prisidės prie emigracijos mažinimo, kaip skatins smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, darbo vietų ir jo patrauklumo kūrimą. Liberalai mato pozityvių pusių, kalbėjo A.Gečas, tačiau jų nuomone biudžetas yra inertiškas ir neatspindi svarbiausių savivaldybės strateginių krypčių. Todėl liberalų frakcijos nariai, pareiškė A.Gečas, balsuojant už šį biudžetą susilaikys.

„Gražiai surašyta, pagal vadovėlį, pagal punktus – įžanga, preambulė, turinys ir galutinis akcentas… Iš tiesų, liberalai moka rašyti“, – negalėjo nepasūdyti meras atsakydamas į opozicijos išsakytas pastabas. O jau po to rimtai kalbėjo, kad daug lėšų skirta investicijoms. Dėl socialinių dalykų paaiškino, kad pagal naująją tvarką, sutaupytos šioje sferoje lėšos tegali būti naudojamas, tik socialinėje sferoje. Todėl tas lėšas taip išmintingiau panaudoti, kad metų gale nereikėtų grąžinti tiesiog į biudžetą. Paaiškino ir kitus išsakytus priekaištus, priminęs, kad visi projektai yra aptarti politikams dalyvaujant. O baigdamas meras sakė, kad mano, kad biudžetas yra subalansuotas ir optimistinis. Ir pridūrė, kad liberalų sąjūdis teisingai elgiasi – tam opozicija yra, bet pagrindo abejonėms nėra.

Pasisakymus, po ilgokai į įvairias sferas nuklydusių diskusijų, baigė Tarybos narė konservatorių atstovė  Taryboje Sandra Tamašauskienė, sakydama, kad opozicija yra nusiteikusi ir pozityviai, ir atsakingai, tad ieško, kad būtų kaip geriau. Po dar kelių replikų, buvo balsuojama dėl biudžeto: 13 tarybos narių balsavo „už“, 1 buvo „prieš“, o 5 „susilaikė“. Taip Taryba patvirtino 2018 metų Šilutės rajono biudžetą, kuris yra 40 milijonų 904 tūkstančiai 806 eurai.

Sprendimai

Šiame posėdyje buvo pritarta Šilutės rajono švietimo ir papildomo ugdymo įstaigų vadovų darbo ataskaitoms, patvirtintos jaunimo, meno mėgėjų kolektyvų projektų ir finansuojamų programų sąrašai, pritarta bendram projektui su Turkijos Alanijos miestu. Taip pat pritarta dėl bendro projekto su Latvijos Saldus miesto bendro ES finansuojamo projekto vykdymo, suteiktas Šilutės miesto Garbės piliečio vardas Vytautui Jovaišai, pakeisti kultūros įstaigų nuostatai, leidžiantys jungtis į asociacijas. Visa tai buvo priimta beveik vienbalsiai, šiek tiek pašmaikštaujant.

Tuo tarpu kai imtas svarstyti sprendimas dėl Šilutės turizmo informacinio centro pertvarkymo iš viešosios įstaigos į biudžetinę organizaciją, ne vienas Tarybos narys turėjo savo nuomonę. Būta ir abejojančių dėl tokio pertvarkymo, būta ir manančių, kad šią įstaigą iš vis reikėtų sulieti su Šilutės Hugo Šojaus muziejumi. Būta abejonių ir dėl galimybių pertvarkius įstaigą užsidribti papildomų lėšų. Į tai naujoji vadovė Rasa Grygelienė atsakė, kad nežiūrint, koks bus statusas, jie ieškos galimybių užsidirbti speclėšų. Nežiūrint nuomonių skirtybės, sprendimas dėl reorganizacijos buvo priimtas.

Pareiškimai

Posėdžiui išnagrinėjus ir aptarus visus sprendimo projektus, žodžio paprašiusi Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Taryboje S.Tamašauskienė perskaitė keturis dokumentus. Pirmuoju ji paskelbė, kad nuo šiol ji yra opozicijos vadovė. Tai paskelbti yra privalu laikantis teisės aktų.

Antrasis buvo paklausimas dėl naujojo autobusų parko: oficialiai negaunama informacija dėl autobusų stoties ir parko statybos. Todėl ji šiuo paklausimu prašė paskelbti visą informaciją apie šių projektų bei darbų eigą Savivaldybės tinklapyje.

Trečiuoju ji pateikė siūlymą, kad kuo greičiau būtų pradėti kelio į Rusnę rekonstrukcijos darbai, nes visuomenė per įvairias diskusijas yra audrinama ir kyla daug bereikalingų aistrų.

O paskutiniuoju dokumentu, pavadintu pareikšimu, pavadintu dėl mero veiksmų, opozicijos lyderė pareiškė pageidavimą, kad Šilutės meras V.Laurinaitis iš savo lėšų apmokėtų 10 tūkstančių 210 eurų ir 60 euro centų teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų su neteisėtai iš Šilutės pirminio sveikatos centro atleistu Liutauru Indriuška. Meras į tai atsakė nesiruošiantis tai daryti, nes minėta vadovą jis atleido po daugelio įstaigos darbuotojų prašymų. Turėjo meras ką pasakyti ir kitais atvejais.

Be the first to comment on "Biudžetas priimtas – galime gyventi. Ir kiti reikalai"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*