Pagėgiškės Valentinos Zdanevičienės šviesaus atminimo pagerbimo valanda

2016 m. sausio mėnesį amžinybėn išlydėta ilgametė Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus pirmininkė, aktyvi visuomenininkė Valentina Zdanevičienė. Minint šios nepaprastos asmenybės mirties metines, Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka drauge su Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriumi pakvietė … Tęskite Pagėgiškės Valentinos Zdanevičienės šviesaus atminimo pagerbimo valanda skaitymą