Šilutėje paminėtas Klaipėdos krašto 1923 metų sukilimas  (VIDEO) (papildyta)

Šiandien, sausio 15-tos vidurdienį, Šilutėje buvo prisimintas ir paminėtas prieš 95-erius metus vykęs Klaipėdos krašto sukilimas, po kurio šis kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos. Formaliai jam tuomet vadovauta iš Šilutės. Tam įvykiui atminti, prieš keletą metų priešais Šilutės rajono savivaldybės administracijos pastatą buvo pastatytas nedidelis paminklas – atminimo ženklas. Prie jo ir vyko šis jubiliejinis Klaipėdos krašto dienos minėjimas.

Po bendrai susirinkusiųjų sugiedoto Lietuvos valstybės himno bei trimitu Gražvydo Railos atliko Mažosios Lietuvos himnu laikomu „Lietuvininkais mes esam gimę“, į susirinkusius kreipėsi Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis. Jis trumpai apžvelgė prieš beveik šimtmetį vykusius įvykius šiame krašte ir pasidžiaugė, kad taip pavyko Lietuvai tapti jūrine valstybe.

Kiek plačiau apie 1923 metų sukilimą kalbėjo Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas Algirdas Gečas. Neišsiplėsdamas jis prisiminė šio sukilimo vadus, sakydamas, kad tikrasis jo sumanytojas ir rengėjas buvo tuometinis Lietuvos vyriausybės pirmininkas Ernestas Galvanauskas. O sukilimui vadovavo kariškis Jonas Polovinskas, kurio sukilimo metu sugalvotas slapyvardis Budrys, vėliau tapo jo tikra pavarde. Jis ėmėsi vykdyti sukilimą po to, kai tuometiniai aukštieji Lietuvos karininkai nei vienas nesutiko būti vadu ir priimti atsakomybės vadovaujant neaiškaus statuso sukilėliams. Mokytojas taip pat priminė, kad sukilime taip pat dalyvavo ir būsimas Atlanto nugalėtojas Steponas Darius. Vis tik, priminė A.Gečas, didžiausia šlovė tame sukilime tenka savanoriams kariams, kurių būta apie 700. O vasario 19 dieną, po derybų su tuometine kraštą valdžiusia Prancūzų karine vadovybe, kai miestu pražygiavo Lietuvos kariuomenės paradas – tai buvo triumfo diena – Klaipėda mūsų!

Keletą dainų atliko Šilutės „Pamario aidas“. Tris šautuvų salves – už Lietuvą, už Klaipėdą ir už Šilutę – iššovė šiame minėjime dalyvavę kariškiai.

Edvardo Lukošiaus filmas apie minėjimą.

Komentarų nėra, būk pirmas. "Šilutėje paminėtas Klaipėdos krašto 1923 metų sukilimas"

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas


*