Kuriant Mažosios Lietuvos herbą bus pasitelkti mokslininkai

Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo kūrimo darbo grupės posėdis.

Artimiausiu metu Klaipėdos universitetą turėtų pasiekti Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo kūrimo darbo grupės prašymas. Rašte, adresuotame šios mokslo įstaigos rektoriui, prašoma suburti mokslininkų darbo grupę, kuri patvirtintų, ar paneigtų teiginį, kad šio regiono simboliu galėtų tapti briedis.

Abejonę, ar briedis yra tinkamas ženklas pabrėžti šį kraštą, iškėlė Lietuvos heraldikos komisija, kai Mažosios Lietuvos herbo kūrimo darbo grupės atstovai spalio 18 dieną buvo nuvykę į Vilnių, kur jau antrą kartą pateikė siūlymą regiono simboliu naudoti šį miško galiūną. Kaip ir anksčiau, šios komisijos nariai nenorėjo girdėti istorikų argumentų ir briedį tematė tik tarp nacistinės Vokietijos naudotų ženklų. O tai, jų nuomone, galėtų sukelti priešiškumą tarp skirtingų žmonių grupių. Taip pat buvo išsakytas ne vienas priekaištas ir dėl šiai komisijai pateikto briedžio bei šalia herbo naudojamų, taip vadinamų, skydininkų vaizdavimo.

Mažosios Lietuvos etnografinio herbo kūrimas Klaipėdoje praėjusių metų pabaigoje bei šių pradžioje taip pat sulaukė ne vienos diskusijos. Šio regiono merai, kurie ir yra šio herbo kūrimo iniciatoriai, buvo vieningi – kraštą turėtų nusakyti briedis. Sausio viduryje diskusijai  susirinkę istorikai, heraldikos žinovai, dailininkai aptarė galimą šio krašto simbolį ir jo vaizdavimą herbe. Tuomet visi buvo tos pačios nuomonės – briedis būtų tinkamas ženklas pristatyti šį regioną. Tačiau susipažinę su istoriniu briedžio, kaip galimo simbolio pagrindimu, pasigedo gilesnio ir nuoseklesnio jo pristatymo bei argumentavimo. O tai ir leido Heraldikos komisijos nariams argumentuoti savo požiūrį į dėl praeito amžiaus viduryje nacistinės Vokietijos savo kariniams dariniams panaudoto briedžio simbolio ir atmesti šį siūlymą.

Sausio 28 dieną Klaipėdoje posėdžiavusi Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo kūrimo darbo grupė priėmė sprendimą nutraukti sutartį su konsultantu istoriku Arūnu Baubliu. O taip pat ir su šio herbo kūrimo dalininke Jūrate Bizauskiene. Tuo pačiu nuspręsta kreiptis į Klaipėdos universitetą prašant istorinio pagrindimo – ar pageidavimas šio istorinio regiono simboliu naudoti briedį yra istoriškai pagrįstas ir motyvuotas. Darbo grupė taip pat nutarė, kad jau turint tokią studiją bus skelbiamas kūrybinis konkursas Mažosios Lietuvos etnografinio regiono herbo sukūrimui.

5 Komentarai "Kuriant Mažosios Lietuvos herbą bus pasitelkti mokslininkai"

 1. Kokie ten komunistėliai toje komisijoje sėdi, jeigu visur jiems nacei vaidenasi?

 2. Vytautas | 2019-02-04 at 12:21 |

  DĖL HERALDINIU DAROMO BRIEDŽIO
  Mažoji Lietuva visiems lietuviams (ne tik lietuvininkams ir dabartiniams Klaipėdos krašto gyventojams) brangi ne todėl, kad tame lietuvių etniniame krašte buvo daug briedžių. Ji, visu pirma, brangi kaip lietuvių literatūrinės kalbos tėviškė, kaip pirmųjų lietuviškų knygų gimtinė. Tai savitų papročių kraštas, pvz. tik Mažojoje Lietuvoje moterys išsiskyrė kaip puikios jojikės (ne vežimuose, o raitos vykdavo į bažnyčią). Heraldikos komisija pagrįstai atmetė briedį, kaip Mažosios Lietuvos simbolį herbo skyde. Briedį arba jam giminingą elnią juk rasime daugelio pietinės Prūsijos valstybės dalies miestų vokiškuose herbuose (pvz. Liebštato, Ortelsburgo, Reino, Guttštato, Allenburgo). Visai be reikalo apeliuojama į 1936 metų J.Vanagaičio išleistą Tilžės Akto plakatą, kurio apačioje pavaizduota briedžio figūrėlė (ignoruojamas plakato viršuje esantis Vyčio raitelis). 1926 m. išleistame Tilžės Akto plakate (jį publikavo Amerikos lietuvis dr. A.Račkus) briedžio nėra, o Vytis – taip!
  Man rodos, Mažosios Lietuvos herbui labiausia tiktų tradicinis skydas su jame patalpinta knyga (Biblija, ar Mažvydo Katekizmu). O nieko neišsigalvojant, herbui tiktų Mažosios Lietuvos dailininko (Vydūno knygų iliustruotojo Adomo Brako sukurtas heraldinis piešinukas – lietuvininkė raitelė rankoje laikanti trispalvę Mažosios Lietuvos vėliavą! To piešinio originalą turėtų turėti Klaipėdos P.Domšaičio galerija. Beliktų profesionalui grafikui pridėti ir savo ranką, pritaikant šį piešinį Mažosios Lietuvos herbui. Beje, kažkodėl nebuvo klausiama, o ką galvoja apie būsimą herbą Mažosios Lietuvos reikalų taryba.
  Vytautas Šilas, Vilnius

 3. Algimantas Zolubas | 2019-02-04 at 15:05 |

  Jei būtų balsavimas, balsuočiau už briedį.

 4. Algis Murauskas | 2019-02-04 at 18:03 |

  Pamatė briedžio ragą ir pradėjo kinkos drebėti. Gėda.

 5. Niekada nemaniau, kad mokslininkai kuria, vertina herbus? Maniau, kad dizaineriai, grafikos dizaineriai, o vertinti gali ir visuomenė?

Parašykite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas


*