Filtruota pagal: Rima Palijanskaitė


VYDŪNAS. PAVASARIS – VELYKOS

Vydūną galima laikyti ekumenizmo, religijotyros ir mistinio tikėjimo Lietuvoje pradininku, puikiai suvokusiu universaliąją religinę simboliką. Įvairių tautų šventraščių pasakojimus mąstytojas aiškino kaip simbolinį žmogaus gelmėje vykstančių vidinių virsmų perteikimą. Kita vertus, aiškindamas sudėtingus žmogaus būties…


Vydūnas Kintų pušynų prieglobstyje

1888 m. baigęs Ragainės mokytojų seminariją, Vilhelmas Storostas buvo paskirtas jaunesniuoju Kintų triklasės mokyklos mokytoju. Čia dėstė vokiečių kalbą, kūno kultūrą, istoriją ir geografiją, trumpai – ir lietuvių kalbą. Taigi Vydūnas atvyko dirbti į neseniai (1887 m.)…


Vydūnui tobulos kalbos paieškos nebuvo lengvos

Klaipėdos universiteto Literatūrologijos magistrantūros studijų programos absolventei Editai Tičkutei-Rupšlaukienei neseniai įteikta Vydūno draugijos ir Vydūno fondo (JAV) įsteigta premija už darbą vydūnistikos tema. Jos baigiamojo darbo tema – „Vydūno (Vilhelmo Storosto) laiškai Jurgiui Šauliui (1904–1929)…