Filtruota pagal: Rima Palijanskaitė

1891 m. Vydūno ir Klaros vestuvinė nuotrauka.

Vydūnas Kintų pušynų prieglobstyje

1888 m. baigęs Ragainės mokytojų seminariją, Vilhelmas Storostas buvo paskirtas jaunesniuoju Kintų triklasės mokyklos mokytoju. Čia dėstė vokiečių kalbą, kūno kultūrą, istoriją ir geografiją, trumpai – ir lietuvių kalbą. Taigi Vydūnas atvyko dirbti į neseniai (1887 m.)…


Iš kairės: straipsnio autorė R.Palijanskaitė, diplomantė E.Tičkutė-Rupšlaukienė ir prof. R.Bončkutė vydūniečių stovykloje 2013 metų vasarą Bitėnuose.

Vydūnui tobulos kalbos paieškos nebuvo lengvos

Klaipėdos universiteto Literatūrologijos magistrantūros studijų programos absolventei Editai Tičkutei-Rupšlaukienei neseniai įteikta Vydūno draugijos ir Vydūno fondo (JAV) įsteigta premija už darbą vydūnistikos tema. Jos baigiamojo darbo tema – „Vydūno (Vilhelmo Storosto) laiškai Jurgiui Šauliui (1904–1929)…